Västsvenskarnas pendlingsvanor kartlagda för sjunde året

2018-06-27
De som är negativa till Västlänken är nu något fler än de som är positiva. Det visar den undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor och attityder till infrastrukturprojekt som SOM-institu...

Mycket kan göras samtidigt när Götatunneln enkelriktas

2018-06-18
Med start efter midsommar och 25 veckor framåt kommer Götatunneln att enkelriktas i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer Västlänken, Hisingsbron och Trafikverket Underhåll att ut...

Flera nya järnvägsbyggen i Västsverige i regeringens plan

2018-06-04
3,8 miljarder till järnvägssträckan Göteborg-Borås med byggstart 2024, djupare hamn i Göteborg och trafiksäkrare E20. Det är några axplock ur den nationella planen som presenterades på mån...

Jubileumsplatsen – början av Region City

2018-06-04
Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg. Här vill Jernhusen bygga ut och skapa en välfungerande stationsfunktion tillsammans med en hållbar stadsdel som länkar ihop Cent...

Nu bygger vi Västlänken

2018-05-30
Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg. Och 2026 invigs anläggningen. Västsv...

Fler tåg kan trafikera Västlänken från start

2018-05-28
Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg. Planen för Västl...

Dags för byggstart

2018-05-14
Mark- och miljööverdomstolen har idag 14 maj meddelat verkställighetsförordande för projekt Västlänken. Det betyder att projektet kan ta domen i anspråk innan den vinner laga kraft. I k...

Det rullar på i Västsverige

2018-05-03
Fler reser kollektivt i Västra Götaland och färre tar bilen i centrala Göteborg. Under 2017 gjordes 322 miljoner resor med Västtrafik. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året innan...