Brobygge från första parkett

2018-03-29
Mitt i centrala Göteborg pågår bygget av en ny modern älvförbindelse. Den färdiga Hisingsbron blir en länk mellan människor och stadsdelar och ska dessutom fylla många andra funktioner. En ko...

Stora planer för Varberg när järnvägen försvinner under jord

2018-03-16
När Trafikverket bygger ny järnvägsstation i Varberg öppnas stora möjligheter till stadsutveckling i centrum. Satsningar på järnväg går hand i hand med stadsutveckling och staden ligger i sta...

All trafikinfo på samma sajt

2018-03-15
Tunnelbyggen, brobyggen och bostadsbyggen ger alla påverkan på trafiken i centrala Göteborg. I en tid då vi bygger historiskt mycket står vi också inför en sommar med historiskt många trafik...

Det mesta i paketet genomförs enligt plan

2018-03-15
Västsvenska paketet har nu jobbat i sex år sedan starten 2011 och mycket är redan färdigt. Endast ett fåtal saker har fallit bort från den allra första förslagslista som sattes upp innan av...

Ta dina kunskaper till en ny nivå

2018-03-08
Funderar du på hur man sänker en tunneldel under botten av en älv, bygger en lyft-och svängbro över en älv eller håller ett tunnelelement flytande? Lyft det med Stein Kleiven på tisdag. 13 mar...

Kombiterminalen Arken officiellt invigd

2018-02-07
Sedan ett par månader tillbaka går det betydligt mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg. Istället körs godset direkt till den nya kombiterminalen i ytterhamnen. Och redan nu hanteras större g...

Villkoren för Västlänken fastslagna i rätten

2018-01-31
Trafikverket nu fått Mark- och miljödomstolens tillstånd, samt villkor, för byggnation av tågtunneln Västlänken under Göteborg. Domen meddelades strax efter klockan 9.00, idag 31 januari M...

Trafikplats Marieholm är klar – kan bli Årets bygge 2018

2018-01-10
Trafikplats Marieholm – alltså vägbroarna mellan Röde orm och den blivande Marieholmstunneln - är helt klar. Projektet är dessutom nominerat av Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin ti...