Nu vilar Tina på en bädd av Skagensand

2017-12-11
200 meter ny tunnel under Göta älv är klar. Tunneln, som i färdigt skick blir nästan 500 meter, ska binda samman de två nya trafikplatserna Marieholm på fastlandssidan och Tingstad på Hisingss...

Nya Tingstadsmotet tar form mitt i rusningstrafiken

2017-12-05
Åtta meter upp i luften ovanför E6 i Tingstad på Hisingen i Göteborg pågår bygget av en ny vägbro. Den spänner över två trafikleder och en järnväg. Bron ska bli den nya kopplingen mellan...

Hållbar samhällsplanering på schemat

2017-11-28
Västsverige växer och allt fler flyttar hit. Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur kan man vara med och påverka det framtida samhälle vi ska leva i? Från och med i höst är dessa f...

Upprustning av Värmlandsräls lyft för godstågen i Väst

2017-11-23
Upprustningen av Bergslagsbanan, på en del i Värmland och Örebro, innebär en direkt avlastning av Västra stambanan. Ett tydligt exempel på att investeringar på en viss sträcka i det statliga j...

Ny kombiterminal snart klar i Göteborgs Hamn

2017-11-15
Göteborgs hamn hade under en tid övervägt att bygga en ny kombiterminal. När det stod klar att Trafikverket behövde marken vid Gullbergsvass i centrala Göteborg där den nuvarande kombiterminale...

Enkätsvar blir grund för framtidens kollektivtrafik

2017-10-31
Just nu genomförs en stor undersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om ur de reser till, från och inom Göteborg. Undersökningen är mer än dubbelt så omfat...

Fyra förslag tävlar om utformningen av linbanan

2017-10-30
Nu visas fyra arkitektförslag på utformningen av den kommande linbanans stationer och torn i en utställning. De fyra är utvalda finalister i en internationell tävling. Den 8 februari avslöjas ...

De vann konstkampen om Haga och Korsvägen

2017-10-25
Ett ormskelett med ett stort gap och en evig anställning på tågstationen. Så blir den konstnärliga gestaltningen i Västlänkens stationer Haga respektive Korsvägen. Vinnarna utsågs idag: De...