Trafiken leds om förbi Sörredsmotet

2017-07-14
Bygget av en ny planskild korsning vid Sörredsmotet på väg 155 har nu kommit så långt att det är dags för en första trafikomläggning. Med start 17-19 juli kommer trafiken att ledas om i två ...

”Ska vi lyckas måste vi göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt”

2017-07-10
Ett av Västsvenska paketets mål är att förbättra kollektivtrafiken i Västsverige. Men hur går det? Vi vände oss till Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige, och är de...

Ny färjeterminal vid Lilla Varholmen

2017-06-30
Den nya terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge är nu klar att tas i bruk. Den förbättrar trafiksäkerheten för alla; gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar. Och den skapar också en b...

Järnvägsplanen för Västlänken klubbad av Regeringen

2017-06-26
Regeringen har avslagit överklagandena av järnvägsplanen för Västlänken. Det betyder att järnvägsplanen nu vunnit laga kraft och att Västlänken kommer att byggas i den korridor som lades f...

Västsverige växer – här är siffrorna som visar hur

2017-06-20
1,95 miljoner. Så många beräknas vi vara som bor i Västra Götaland om 18 år. Det visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Och allra störst kommer ökningen att vara...

Klart för ny elbusslinje genom Göteborg

2017-06-15
Linje 55 med el- och elhybridbussar mellan Chalmers och Lindholmen har blivit en smärre succé. Nu är det klart att två eldrivna bussar kommer att sättas in även på linje 16. Om ett år kommer b...

Klart vem som ska bygga Västlänkens etapp Haga

2017-06-12
Nu är det klart vilken entreprenör som bygger etapp Haga i Västlänken. Det är ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo som tilldelats...

Snart dags för nya trafikomläggningar på Östra Hamngatan

2017-06-05
Under sommaren 2017 fortsätter det förberedande arbetet för Västlänken på Östra Hamngatan. Det betyder att biltrafiken får ledas om runt arbetsområdet. Inför byggstarten av Västlänken b...