Film

Västsverige växer

Västsvenska paketet bidrar med många olika satsningar som gör det lättare att ta sig fram i en växande storstad. Och i en växande region.
Här är filmen som visar hur långt vi har kommit och vad som är kvar att göra.

Möten mellan människor

Västsvenska paketet handlar om möjligheterna att förflytta sig, skapa ett Västsverige där människor kommer närmare varandra än tidigare och har god livskvalitet. Utvecklingen i Västsverige är inte unik, den finns också i städer och regioner i vår omvärld.