Kontakt

Västsvenska paketet
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg

vastsvenskapaketet@trafikverket.se