Parter

Västsvenska paketet är ett avtal om finansiering av ny och utbyggd infrastruktur. Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

Västtrafik är inte en finansierande avtalspart, däremot är Västtrafik en utförande part som också ingår i Västsvenska paketets ledning.