2019

Uppföljning av Backaundantaget

Sammanställning av förändringar gällande trafikflöden, restider, attityder, fördelningseffekter och intäkter till följd av införande av undantag från trängselskatt i Backa. Rapport 2019.

2018

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik 2017

2018

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland 2017

(SOM-rapport 2018:25)

2018

Resvaneundersökning 2017

Västsvenska paketets rapport 2018:1

2016

Jakten på rörelsemönstret

Dialogprojekt på Gamlestadsskolan 2016

2016

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik 2016

Redovisning av 2016.

2015

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik

Redovisning av 2015.

2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik

Rapport fjärde kvartalet 2014.

2014

Första året med västsvenska paketet

En sammanfattning av mätbara effekter 2014.

2014

NYTTAN MED BUSSKÖRFÄLT

Effekter för miljön, resenärerna och samhället 2014.

2014

RESVANEUNDERSÖKNING

Rapport 2014.

2013

TRAFIKVANOR OCH TRAFIKATTITYDER I VÄSTRA GÖTALAND

SOM-institutet 2013.

2013

EFFEKTER AV GODSDISTRIBUTION

Efter trängselskattens införande 2013.

2013

HANDEL OCH TRÄNGSELSKATT

Mätning av handeln efter införande av trängselskatt i Göteborg 2013.

2013

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten

Utvärdering av januari-juni 2013.

2013

Förändrade resvanor

Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013.

2012

TRANSPORTÖRERS UPPFATTNING

En undersökning bland godsdistributörer 2012.