Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Kombiterminalen Arken officiellt invigd

2018-02-07
Sedan ett par månader tillbaka går det betydligt mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg. Istället körs godset direkt till den nya kombiterminalen i ytterhamnen. Och redan nu hanteras större g...

Villkoren för Västlänken fastslagna i rätten

2018-01-31
Trafikverket nu fått Mark- och miljödomstolens tillstånd, samt villkor, för byggnation av tågtunneln Västlänken under Göteborg. Domen meddelades strax efter klockan 9.00, idag 31 januari M...

Trafikplats Marieholm är klar – kan bli Årets bygge 2018

2018-01-10
Trafikplats Marieholm – alltså vägbroarna mellan Röde orm och den blivande Marieholmstunneln - är helt klar. Projektet är dessutom nominerat av Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin ti...

Andra tunnelelementet har fått sitt namn

2018-01-09
Marieholmstunnelns andra elelement är nu döpt. Namnet är Göta och snart börjar hennes resa över älven för att sedan sänkas och läggas intill det första elementet Tina. Mittdelen av Marie...

Nytt trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation

2017-12-21
Nu tar Trafikverket och Västtrafik ett steg till för att hjälpa tågresenärerna tillrätta. Tillsammans startar de ett Trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation, där resenärerna kan få hj...

Sverigeförhandlingen vill låna till nya höghastighetsbanor

2017-12-20
Sverigeförhandlingen är nu klar med sitt slutbetänkande och vill att de nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö byggs snabbt, med lånade pengar för tåg som kör i 320 km...

Göteborg kan få många fler elbussar

2017-12-20
Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad vill nu snabba på övergången till elbussar i göteborgsområdet. För de närmsta åren ingår ett tjugotal elbussar i planerna. Fr...

Nu vilar Tina på en bädd av Skagensand

2017-12-11
200 meter ny tunnel under Göta älv är klar. Tunneln, som i färdigt skick blir nästan 500 meter, ska binda samman de två nya trafikplatserna Marieholm på fastlandssidan och Tingstad på Hisingss...

Kalender

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Detta f...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet.

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev