Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Jättelik bok flyttad i Kungsparken

2018-10-31
Högt över marken svävar ett helt träd med rötter och allt. Det hänger i fyra vajrar, på väg till en ny plats i Kungsparken i Göteborg. På så sätt flyttas den jättelika boken i stället f...

Högstadieungdomar ska lösa framtidens transporter

2018-10-29
Västsvenska paketet är en av parterna i arrangemanget "Framtida transporter", en innovationstävling för högstadieungdomar i Göteborgsområdet. Eleverna ska försöka utveckla smarta och hållba...

Fokus: Marieholmsförbindelsen

2018-10-10
Det började med två stora gropar på var sin sida Göta älv. Groparna har nu blivit var sin ände på en ny tunnel under älvens botten. Från mynningen på Hisingssidan har arbetet med tunneln nu ...

FRAMTIDSDAGEN 2018

2018-10-08
För första gången kommer besökare att få kika in i Marieholmstunneln, älvförbindelsen som ska stå färdig 2020. Det är ett av arrangemangen på Framtidsdagen som anordnas av Västsvenska ...

Fokus: Gamlestaden

2018-10-01
En av entréerna till Västtrafiks nya resecentrum på Gamlestadstorget.  Det tar sex minuter med spårvagn från Gamlestaden till Drottningtorget. Åker du pendeltåg klarar du det på fyra...

Ny tunnel nästan halvvägs

2018-09-21
Arbetet med överdäckningen av Götaleden i centrala Göteborg går fort framåt. I november kommer halva den så kallade Gullbergstunneln vara färdig. Samtidigt rusar trafiken fram bara några mete...

Byggplank blir till konst

2018-08-21
Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling har fått uppdraget att klä byggplanket runt Trafikverkets arbetsplatser vid Linnéplatsen med konst. Det blir starten för ett projekt där stora dela...

Västsvenskarnas pendlingsvanor kartlagda för sjunde året

2018-06-27
De som är negativa till Västlänken är nu något fler än de som är positiva. Det visar den undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor och attityder till infrastrukturprojekt som SOM-institu...

Kalender

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Detta f...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet.

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev