FRAMTIDSDAGEN 2018

För första gången kommer besökare att få kika in i Marieholmstunneln, älvförbindelsen som ska stå färdig 2020. Det är ett av arrangemangen på Framtidsdagen som anordnas av Västsvenska paketet.

Lördag 20 oktober kommer bussar att gå i skytteltrafik mellan evenemangsområdet Framtidstorget vid Lilla Bommen och Marieholmstunnelns norra mynning på Hisingen. Det går också att cykla eller promenera direkt till tunneln.

På plats kommer besökarna bland annat att få gå in i tunnelns södergående rör och träffa människor som kan berätta mer om projektet.

Framtidstorget ligger vid älven precis framför skyskrapan Läppstiftet i Göteborg. För barnen finns ansiktsmålning, fiskdamm och olika aktiviteter hos utställarna. Dessutom är Superhjältar mot cancer på plats. Det är en ideell organisation som skänker hopp och glädje till sjuka och utsatta barn.

Det kommer också att vara öppet i utställningslokalen Våning 2026 på plan 13 iu Läppstiftet. Klockan 12.00 startar en guidad visning där du får veta mer om stadsutveckling och framkomlighet i Göteborg.

Bland utställarna finns alla projekt i Västsvenska paketet. Utöver Marieholmsförbindelsen är Västlänken, E45 Gullbergstunneln och Hisingsbron på plats. Dessutom deltar ett antal företag och organisationer vars verksamhet är nära knuten till paketet, bland andra Västra Götalandsregionen, Jernhusen och Älvstranden Utvecklings AB.

 

 Information

Plats: Framtidstorget, Lilla Bommen (framför Läppstiftet)
Tid: 10-14 (Marieholmstunneln 11-14)
Hållplatser: Lilla Bommen, Nordstan, Nils Ericsonsterminalen
Gratis kaffe: Ja
Arrangör: Västsvenska paketet