All trafikinfo på samma sajt

Tunnelbyggen, brobyggen och bostadsbyggen ger alla påverkan på trafiken i centrala Göteborg. I en tid då vi bygger historiskt mycket står vi också inför en sommar med historiskt många trafikomledningar. På nya webben Trafik Göteborg samlas all information du kan tänkas behöva för att ta dig fram i göteborgstrafiken framöver.

Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik har länge gjort gemensam sak i arbetet med framkomligheten när mycket skall byggas på samma gång i Göteborg. Nu finns all information samlad på en webbsida: trafikgoteborg.se.
När trafiken påverkas på många ställen i staden samtidigt är det viktigt att du som reser håller dig uppdaterad. Tanken med trafikgöteborg är att göra det smidigare att hitta precis den trafikinformation man behöver genom att bara komma igår en adress.

Inbakat i Trafik Göteborg finns en rad olika tjänster. trafiken.nu visar trafikläget just nu och finns även som app. Framkomlighetskkartan visar däremot var trafikstörningarna kommer längre fram i tiden. Här hittar du också trafiknyheter och länkar till all annan trafikinformation.
– Vi tänker hela tiden på vad som är bäst för trafikanterna och vi riktar oss till alla trafikslag inom Storgöteborg, säger Malin Gustafsson, verksamhetschef på Trafik Göteborg.

För det kommer att bli annorlunda för trafikanterna i Göteborg framöver, det är alla överens om. Inom framkomlighetssamarbetet jobbar man för att alla ska kunna komma fram, men är tydliga med att det kan komma att ta längre tid än du är van vid.

Några saker kommer att påverka trafiken mer än andra. Allra störst påverkan väntas Götatunnelns enkelriktning få. Med start i juni och 21-25 veckor framåt planeras trafiken att enkelriktas i västlig riktning, mot Järntorget. Trafiken österut mot Lilla Bommen måste under tiden ta andra vägar på ytan i stan. Omledningen görs för att Götatunneln måste förstärkas för att klara tyngden av Västlänken som ska gå ovanpå.
Några andra arbeten som påverkar trafiken är bygget av Hisingsbron, färdigställandet av Åkareplatsens resecentrum, och knutpunkten vid Svingeln. Till detta kommer en rad andra åtgärder som kommer att påverka trafiken.

Det finns alltså all anledning att hålla sig så uppdaterad det går under de kommande åren, för informationen kan också vara en färskvara.
– Det vi berättar idag är vad vi vet idag, säger Magnus Vennersten, kommunikationsansvarig Trafik Göteborg. Det kan ändras. Men då berättar vi det också.

Av Sara Hellman

Råd till trafikanter i Göteborg

Planera din resa – Din vanliga väg kanske inte fungerar som förr
Ska du in till stan – Har du möjlighet att cykla eller åka kollektivt är det bra
När du använder bilen – Tänk på att det kommer att bli extra trångt i rusningstrafiken
Ska du köra bil till andra sidan stan – Kör runt, på lederna