Andra tunnelelementet har fått sitt namn

Marieholmstunnelns andra elelement är nu döpt. Namnet är Göta och snart börjar hennes resa över älven för att sedan sänkas och läggas intill det första elementet Tina.

Mittdelen av Marieholmstunneln kommer att utgöras av tre tunnelelement på botten av Göta Älv och nu är den andra delen färdig. Just nu ligger detta tunnelelementet och flyter i den vattenfyllda dockan. Slussporten mot Göta Älv är öppen och under onsdag 10 januari börjar utbogseringen.

P1030186Del två ska dock ha sitt namn och det högtidliga dopet hölls under tisdagen 9 januari.

Det är tunnelbyggets släktskap med varvsverksamhet och det faktum att tunnelementet är något som de fakto sjösätts som är bakgrunden till detta fartygsmässiga dop. Ceremonin inleddes kl 11.30 i närvaro av ett 40-tal personer som alla deltagit i produktionen av det 100 meter långa, 30 meter breda och 10 meter höga betongelementet. Det väger cirka 25 000 ton, men flyter på vattnet eftersom det är ihåligt.

Dopet ägde således rum ovanpå tunnelelementet. Det namn som hon skulle få står skrivet i betongen: Göta 10.99.

Först passade produktionsledaren Robert Berghorn på entreprenören Zublin på att säga några ord.
– Tack alla för ett bra jobb hittills, sade han. Vi håller tidsplanen och snart kommer vi att börja bogseringen över till andra sidan. Hoppas att Götas överfart på väg till den slutliga destinationen på botten under älven går lika bra som Tinas.

Gudfadern Michael Boddien från Zublin höll ett kort tal på vers där han bland annat bad Gud att skydda tunneln och alla som åker ut eller in i den. Han utbringade en skål för byggherren och en skål för alla som varit med och byggt.
Därefter fick Göta sitt namn genom att Gudmodern Anna Lempicka från Zublin krossade en flaska mousserande alkoholfritt vitt vin mot betongtaket.

P1030200Under onsdagen kommer Göta att sakta börja bogseras ut ur dockan vilket tar ett dygn och under torsdagen kommer hon att parkeras vid älvstranden.

Vecka 5 kommer Göta att bogseras över älven för att sänkas och läggas intill Tina, som redan ligger på sin slutliga plats. Momentet tar cirka sju dygn och under den tiden är älven avstängd för sjöfarten. Även gång- och cykelbanan från Marieholm till Tingstad är avstängd. Är vädret för dåligt vecka 5 blir det istället vecka 7.

Med Göta på plats är 300 meter av den blivande nästan femhundra meter långa tunneln klar.

Produktionen av det tredje och sista tunnelelementet startar så snart Göta lämnat dockan. Men först måste slussporten stängas och dockan tömmas på vatten. Element nr 3 bogseras ut i augusti och planen är att bogsera över och sänka det sent under hösten 2018.

Marieholmstunneln är en del av Västsvenska paketet och beräknas öppnas för trafik 2020.

Av Åke Lundgren

Läs mer om Marieholmsförbindelsen hos Trafikverket