Backaundantaget klubbat i riksdagen

Riksdagen beslutade tisdagen den 16 oktober att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Det grundläggande syftet med den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backaområdet har varit att undvika genomfartstrafik. Det syftet har uppnåtts, men har samtidigt lett till att alla passager in och ut ur området beskattats dvs. också kortare resor för boende i området för att exempelvis åka och handla mat eller hämta/lämna på dagis.

Undantaget införs för att minska trängselskattesystemets negativa effekter på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen. Undantaget innebär att den som passerar någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingsdagsvägen (betalstation 17-21) endast behöver betala trängselskatt om man också passerar en kontrollstation inom 30 minuter.

Kontrollstationer kommer att sättas upp för detta ändamål. Kontrollstationerna ser likadana ut som de befintliga betalstationerna men har bara till syfte att få Backaundantaget att fungera, inte för att ta ut ytterligare trängselskatt.

Backaundantaget i korthet

* Kontrollpunkt = Ser ut som en betalstation och har kamera som registrerar fordonen som passerar. Dock tas ingen skatt ut vid dessa punkter.

Riksdagsbeslutet innebär att Trafikverket kan fortsätta upphandlingen av kontrollstationer och skriva kontrakt med den entreprenör som sedan ska utföra arbetena. Det är planerat att göras i slutet av 2016.
Under nästa år kan sedan de nya kontrollstationerna förberedas och sättas upp.
Backaundantaget kommer sedan att börja gälla från den dag regeringen bestämmer.

Läs vanliga frågor och svar om Backaundantaget hos Transportstyrelsenbackabild