Bygget av Hisingsbron börjar med ”tunnel”

När uppdraget är att bygga en bro ÖVER Göta Älv börjar projekt Hisingsbron med att bygga en tunnel UNDER älven.

Tunneln och tunnel. I själva verket är det två kulvertar, 49 meter långa, som går i en muddrad ränna tvärs på älvens botten från den ena sidan av bron till den andra. En på var sida.

P1000882De båda kulvertarna är tillverkade i torrdocka på Gotenius varv. Den första bogserades ut ur dockan under tisdagen. Innan utbogseringen kunde påbörjas reglerades vattenflödet i Göta älv tillfälligt.
Kulverten lyftes ur dockan och spändes fast under vattenytan vid en speciell lyftponton. Därefter transporterades den ut och lades på plats på älvens botten. Varje kulvert är 2,8 meter bred och 3 meter hög.

De båda kulvertarna blir arbetstunnlar under byggtiden och servicetunnlar när Hisingsbron är på plats och i drift.

Arbetet med kulvertarna är bland de första synliga tecknen på att den nya Hisingsbron har börjat byggas. Hisingsbron som heter Arpeggio är en lyft-sänkbro med 28 meter segelfri höjd i öppnat läge.
Den nya bron är lägre än nuvarande Göta älvbron, vilket innebär att den blir lättare att gå och cykla över.
Arpeggio kommer att bli som en gata i staden. Dessutom tar dess påfartsramper mindre plats på älvstränderna vilket ger staden Göteborg utrymme för stadsutveckling.

Av Åke Lundgren