Byggplank blir till konst

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling har fått uppdraget att klä byggplanket runt Trafikverkets arbetsplatser vid Linnéplatsen med konst. Det blir starten för ett projekt där stora delar av planken i centrala Göteborg som inhägnar arbetet med tågtunneln Västlänken blir något mer än bara byggplank.

När tågtunneln Västlänken byggs under centrala Göteborg måste Trafikverkets arbetsplatser på något sätt inhägnas. Detta för att skydda omgivningen från buller och damm samt förhindra att människor tar sig in på områdena. Avgränsningen består av byggstängsel och i centrala staden av träplank som antingen är fyra meter eller 2,8 meter höga. För att göra dem till något mer än bara inhägnader ska ytorna på planken bli en plats för kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck.

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling från Konstepidemin framför planken vid Linnéplatsen där konstverken ska uppföras Foto: Konstepidemin.

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling från Konstepidemin framför planken vid Linnéplatsen där konstverken ska uppföras
Foto: Konstepidemin.

– Med konsten vill vi lindra byggplankens negativa påverkan på staden, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

Målsättningen är att planken ska bli en attraktion i sig med aktiviteter och konst som väcker nyfikenhet och gör platserna mer attraktiva. Först ut är konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling som har fått var sin yta på fyra gånger tio meter på planken som vetter mot Linnéplatsen att uppföra sina verk på. Deras arbete blir klart under nästa vecka. Konstverken sitter uppe i ett år, sedan är tanken att nya konstnärer ska sätta sin prägel på ytan.

– När Trafikverket kontaktade oss på Konstepidemin om möjligheten att uppföra konstnärliga verk på byggplanket vid Linnéplatsen tog vi oss genast an uppgiften, säger Mona Wallström, samordnare Konstepidemin.

Hon fortsätter:

– Det är inte ofta det ges möjlighet för professionella konstnärer att få uppföra verk på så stora ytor. Vi upplever att vårt samarbete med Trafikverket har skett med stor respekt för våra olika aspekter av frihet och kontroll samt säkerhet och risk. Vi fortsätter gärna samarbetet under Västlänkens fortsatta byggtid

Trafikverkets arbetsplatser för Västlänken finns på flera olika platser i centrala staden och de gröna planken kommer framför allt att märkas vid Centralen, Kvarnberget, Rosenlund, Haga och Korsvägen.

Planken sitter uppe under olika lång tid beroende på produktion och behov av avskärmningar. Konsten på planken kommer att variera under tiden.

– Det handlar om en väldigt stor utställningsyta, säger Johny Lindeberg. Vi kommer att erbjuda konstnärer både i Sverige och utomlands plats för uppförande av verk mot ersättning. Framöver ser vi gärna att den konst som uppförs har en idémässig koppling till den specifika platsen.

Planken kommer också bli en yta för information om projektet och en arena för olika kulturverksamheter i samarbete med Göteborgs Stad. Bland annat kommer föremål som påträffats under schaktarbetena visas, som fornlämningar från Göteborgs historia.

Av Åke Lundgren

Konstepidemin och verken som ska uppföras

Konstepidemin är ett ateljéområde och arbetsplats för konstnärer vid Linnéplatsen i Göteborg. Föreningen är konstnärsdriven och har funnits sedan 1987. Byggnaderna är från början Göteborgs epidemisjukhus från 1887.
Från de intresseanmälningar som Konstepidemin fick in som förslag till konstnärliga gestaltningar till deras projekt Konst på Plank har en jury (Rebecca Burkhalter och Daniel EKTA Götesson) förordat två konstnärer. De verk som kommer att uppföras är ”Linnékringlan” av Martin Solymar och ”VY” av Gudrun Åsling.

Västlänken

  • Västlänken är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
  • Tågtunneln byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken skapar plats för fler tåg, minskar sårbarheten i järnvägssystemet och gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg.
  • Västlänken är ett av de infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet

Arbetsplatsen vid Linnéplatsen Arbetsplatsen vid Linnéplatsen ingår i deletapp Haga. Här pågår arbete med att bygga en servicetunnel för Västlänken som ska dras från Linnéplatsen genom berget och ansluta till Götatunnelns servicetunnel som mynnar ut på Stora Badhusgatan


Mer om projektet:

Västlänken: www.trafikverket.se/vastlanken

Deletapp Haga: www.trafikverket.se/vastlanken/aktuelltidittomrade/haga

Konstepidemin: www.konstepidemin.se