Snart dags för nya trafikomläggningar på Östra Hamngatan

Under sommaren 2017 fortsätter det förberedande arbetet för Västlänken på Östra Hamngatan. Det betyder att biltrafiken får ledas om runt arbetsområdet.

Inför byggstarten av Västlänken behöver Trafikverket göra förberedande arbeten. I början av april påbörjades den första etappen av tre som innebär arbeten på Östra Hamngatan. Nu i juni inleds etapp två.

Under etapp två kommer projektet att lägga om ledningar, flytta spårvagnsspår samt bygga en vändslinga för biltrafiken. För att projektet ska komma åt arbetsområdet måste biltrafiken ledas om.

Kartan nedan visar hur gående, cyklister och biltrafik leds om.

Spårvagnstrafiken stängs av från 19 juni till 21 augusti, vilket Västtrafik redan berättat om. Det beror dels på Västlänkens arbeten men också på att man vid bygget av Hisingsbron måste arbeta invid spårvägsspåren vid Frihamnens hållplats. Då passar även Västtrafik på med arbeten, bland annat med att lägga in nya växlar på Hisingssidan.

Samtliga spårvagnslinjer – 5, 6, och 10 – som trafikerar Hisingen kommer att vända vid Centralen.
Spårvagnstrafiken kommer att ersättas med bussar från hållplats Nordstan. Ersättningsbussarna stannar nära alla ordinarie spårvagnshållplatser på Hisingen. Sista stopp blir Solstrålegatan, vid Varmfrontsgatan i Länsmansgården. Bussarna kommer att köra var tredje minut i högtrafik vecka 25, 32 och 33. Övriga veckor går bussarna var fjärde minut i högtrafik.

Etapp två beräknas pågå till mitten av september.

Etapp tre inleds i höst och innebär ledningsomläggningar från Östra Hamngatan till Kanaltorget. Vändslingan på Östra hamngatan kommer att flyttas norrut och ligga kvar i minst fyra år. Mer detaljer om etapp tre kommer senare.

Av Åke Lundgren

ÖHG juni-sept