De vann konstkampen om Haga och Korsvägen

Ett ormskelett med ett stort gap och en evig anställning på tågstationen. Så blir den konstnärliga gestaltningen i Västlänkens stationer Haga respektive Korsvägen.
Vinnarna utsågs idag: Den kinesiske konstnären Huang Yong Oing som står bakom idéförslaget Rainbow Snake och den svenska konstnärsduon Goldin + Senneby som svarar för Eternal employment.

Vinnarna i tävlingen Kronotopia om den konstnärliga gestaltningen av stationerna Haga och Korsvägen i Västlänken är nu utsedda. Därmed är det avgjort hur den konstnärliga gestaltningen för Västlänkens stationer ska utformas.

Skärmavbild 2017-10-25 kl. 10.14.27På Haga station kommer ett flera hundra meter långt ormskelett att vidga sitt gap ovanför marken och låta kroppen slingra med resenärerna ner under jordlagren och vidare ut på Hagas plattformar.

På Korsvägens station kommer någon att få en evig anställning, ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka ansluts till fabrikslampor som tänds på plattformarna, när den anställde arbetar.

Den kinesiske konstnären Huang Yong Oing står bakom idéförslaget Rainbow Snake och den svenska konstnärsduon Goldin + Senneby står bakom idéförslaget, Eternal employment.

Juryn som valt vinnarna består av representanter från bland annat Statens konstråd, Trafikverkets projekt Västlänken, Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

– Vi är otroligt glada över vinnarna i tävlingen, säger Magdalena Malm direktör för Statens konstråd. Det ena verket tar med en skulptur ett helhetsgrepp om hela området och de personer som befinner sig på stationen. Det andra verket är en idébaserad performance som pågår för evigt och skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara.

Bland det stora antal konstnärer som anmälde sig till tävlingen via prekvalificeringen valde juryn ett mindre antal som fick utveckla sina tävlingsförslag. Sju förslag ställdes ut på Göteborgs stadsmuseum i september.

– Vi har haft ett svårt men spännande uppdrag i juryn att ta fram vinnarna. De inkomna idéförslagen visar hur uppgiften går att lösa på så många olika sätt, säger Johny Lindeberg, arkitekt, Trafikverket. Vi i juryn är övertygade om att de vinnande förslagen kommer att bidra till stationernas identitet och särart. Det blir en konstupplevelse för våra resenärer, från första besöket och sedan om och om igen i 120 år.

Nu får de två vinnarna arbeta vidare med arkitekter och ingenjörer.
Syftet med att få konsten så tidigt som möjligt i projektet är att ge konstnärerna möjlighet att påverka och skapa miljöerna för framtidens resenärer.
Att det sker så här tidigt i processen är unikt för ett så storskaligt stadsomvandlingsprojekt som Västlänken innebär.

Budgeten för den konstnärliga gestaltningen i Västlänken är cirka 6,5 miljoner kronor per station.
I och med dagens beslut är alltså den konstnärliga utformning av Västlänkens samtliga stationer klar.

I januari år utsågs de två första vinnarna i Kronotopia. Konstnären Danh Vō tilldelades då station Centralen med idéförslaget Tongue and Groove och konstnären Katharina Grosse tilldelades infrastrukturområdet i anslutning till Olskroken planskildhet med idéförslaget bLINK.

Av Åke Lundgren

 

 

Bakgrund Kronotopia

För att få fram förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens stationer samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i den internationella konsttävlingen Kronotopia som också är namnet på Västlänkens övergripande konstprogram.
Det har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.
All konst som produceras inom Västlänken, under mark, i stationsbyggnaderna och utanför, tar avstamp i programmet. Genom tävlingen får konstnärer komma in tidigt i processen, redan innan ritningarna är klara, och därmed påverka utformningen av hela miljöer.
Läs mer hos Statens konstråd

Läs mer om konsten i Västlänken

Se förslagen till konst i station Haga och Korsvägen
Kinesisk byggkonst och en ljuskägla från rymden vinnande konst i Västlänken
Konsten viktig byggsten i Västlänken