Det rullar på i Västsverige

Fler reser kollektivt i Västra Götaland och färre tar bilen i centrala Göteborg. Under 2017 gjordes 322 miljoner resor med Västtrafik. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året innan.
Aldrig tidigare har så många rest med kollektivtrafiken.

Åtgärderna som finansieras av Västsvenska paketet ger förutsättningar för att skapa en förbättrad och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Den senaste uppföljningsrapporten av bil- och kollektivtrafik, som tagits fram av organisationerna i Västsvenska Paketet, visar att kollektivresandet stadigt ökat, jämfört med nivåerna innan trängselskatten infördes 1 jan 2013. 

Under 2017 gjordes 322 miljoner resor med Västtrafik vilket är en ökning på 6 procent sedan 2016 och det gör 2017 till ett rekordår.

Varje år har kollektivtrafiken utökats med tätare turer, nya linjer och plats för fler resenärer ombord.
De senaste fem åren, sedan trängselskatten infördes i Göteborg, har resandet ökat med 23 procent. Aldrig tidigare har så många människor rest med kollektivtrafiken.

Resandeutvecklingen redovisas i delresor. En resa kan bestå av flera delresor. Om en person först tar tåget och sedan byter till buss för att nå sitt mål räknas det som två delresor.

De flesta resorna 2017 gjordes med buss och spårvagn. 166 miljoner resor med buss respektive 126 miljoner resor med spårvagn.
Spårvagnsresorna har ökat med 6 procent, bussresorna har ökat med 5 procent och båtresorna har ökat med 4 procent jämfört med 2016.

I tågtrafiken var det en stor resandeökning 2017 med 19 procent. Den största orsaken till den stora ökningen beror dock på en ny metod för resanderäkning som implementerades i januari 2017. Den reella resandeökningen i tågtrafiken var cirka 4,5 procent.

När det gäller biltrafiken i staden har mätningarna visat att trafiken över betalstationerna minskade något under 2017 jämfört med förra året.
Minskningen är runt 0,5 procent under betalperioden. Under förmiddagens rusningstrafik är minskningen mindre, runt 0,3 procent.
Trafiken över betalstationerna under betalperioden ligger 6 procent lägre än innan införandet av trängselskatt.
Nationellt ökade biltrafiken med 1,5 procent under 2017.

I centrala staden har trafiken genom Tingstadstunneln ökat något under 2017 jämfört med 2016, samtidigt som trafiken över Göta Älvbron har minskat.

För infartslederna är förändringen jämfört med 2016 i huvudsak liten, dock har trafiken på lederna stadigt ökat sedan trängselskatten infördes 1 januari 2013.

Av Åke Lundgren

Läs hela rapporten: Uppföljning av bil- och kollektivtrafik