Framtidspromenaden 2017 – Här är de rätta svaren

Tillhör du dem som legat sömnlös och klurat på frågorna i Framtidsdagens poängpromenad? Då kan du pusta ut för här kommer alla de rätta svaren. Nu börjar de mödosamma arbetet med att rätta alla era svarslappar.
Vi hoppas kunna meddela vinnarna senare i veckan.

Fråga 1.

VUXEN:

Älvrummet lämnar snart sina nuvarande lokaler för att i november öppna i en annan del av Göteborg – var?

 1. Lindholmen
 2. Johanneberg
 3. Angered

BARN:

På modellen över Göteborg som finns inne i Älvrummet syns en skyskrapa som ska börja byggas på Hisingen. Vad heter den?

 1. Karlavagnen
 2. Karlatornet
 3. Karlaskrapan

 

Fråga 2.

VUXEN:

Götaälvbron är 27 meter bred men hur bred blir den nya Hisingsbron?

 1. 20 meter
 2. 40 meter
 3. 57 meter

BARN:

Kommer man kunna gå och cykla över Hisingsbron?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ja, men bara på helgerna

 

Fråga 3.

VUXEN:

Hur stor mängd pålar används för att bygga Gullbergstunneln?

 1. 20 mil
 2. 10 mil
 3. 30 mil

BARN:

E45:an grävs ner och vi bygger en överdäckning. Vad är det vi bygger?

 1. En cirkulationsplats
 2. En busshållplats
 3. En tunnel

 

Fråga 4.

VUXEN:

Vad heter byggnaden ”Vita villan”, där Regionens Hus nu skapas, egentligen?

 1. Västgötabanans stationshus
 2. Bergslagsbanans stationshus
 3. Bohusbanans stationshus

 BARN:

Det röda och vita huset ni just gick förbi vid Lilla Bommen har ett smeknamn. Vilket?

 1. Polkagrisen
 2. Skiftnyckeln
 3. Läppstiftet

 

Fråga 5.

VUXEN:

Hur många företag drivs på Ringön?

 1. 100 st
 2. 500 st
 3. 800 st.

BARN:

Hur tog man sig till och från Ringön innan 1920-talet?

 1. Med häst och vagn
 2. Med båt
 3. Med bil

 

Fråga 6.

VUXEN:

Hur många våningar kommer den högsta byggnaden få i Gamlestads torg?

 1. 17 våningar
 2. 8 våningar
 3. 25 våningar

BARN:

Den yttre piren i Frihamnen kallas Bananpiren, varför det?

 1. Den är formad som en banan
 2. Sveriges bananlager låg här
 3. En fabrik för banankartonger låg här under 1950-talet

 

Fråga 7.

VUXEN:

Västsvenska paketet har fem parter. Vilken av följande är inte en part i paketet:

 1. Göteborgsregionens kommunalförbund
 2. Länsstyrelsen
 3. Region Halland

BARN:

Västsvenska paketet betalar infrastruktur. Men vad är egentligen infrastruktur?

 1. Vägar, järnvägar, tunnlar och broar
 2. Lägenheter och kontorshus
 3. Parker och torg

 

Fråga 8.

VUXEN:

I Västsvenska paketet ingår bland annat att bygga om ett mot på väg 155 vid Volvo.
Vad heter motet?

 1. Volvomotet
 2. Sörredsmotet
 3. Oljemotet

BARN:

En del av pengarna till Västsvenska paketet kommer från en skatt som man betalar när man kör bil i Göteborg. Vad heter den?

 1. Bilskatt
 2. Skjutsskatt
 3. Trängselskatt

 

Fråga 9.

VUXEN:

Öl var den vanligaste drycken i Nya Lödöse och vi har vid undersökningarna hittat spår av hushållens ölbryggning.
Här i 1500-talets Västsverige var en smaksättning särskilt populär. Vilken?

 1. Pors
 2. Honung
 3. Humle

BARN:

Vid utgrävningen av 1500-talsstaden Nya Lödöse arbetar arkeologerna med olika saker. Vad kallas de som arbetar med alla skelett av människor och djur?

 1. Bengrävare
 2. Osteologer
 3. Skelettologer

 

Fråga 10.

VUXEN:

Västlänkens tre stationer sprider ut resandet i staden.
Vilka är de?

 1. Centralen, Haga och Korsvägen
 2. Centralen, Chalmers och Sahlgrenska
 3. Hisingen, Centralen och Korsvägen 

BARN:

Vad är Västlänken?

 1. En kanal för båtar
 2. En väg för bilar
 3. En tunnel för tåg

 

Fråga 11.

VUXEN:

I Marieholmsförbindelsen ingår en ny järnvägsbro som stod klar förra året. Vad heter den?

 1. Norra Marieholmsbron
 2. Nya Marieholmsbron
 3. Södra Marieholmsbron

BARN:

En liten bit härifrån låg Gasklockan. Vilket djur, som fick stor uppmärksamhet, bodde på Gasklockan tills den revs?

 1. Fladdermus
 2. Stork
 3. Pilgrimsfalk

 

Fråga 12.

VUXEN:

Hur många tunnelelement ska sänkas ner i Göta älv och sedan bilda Marieholmstunneln?

 1. Fem
 2. Ett
 3. Tre

BARN:

Vad heter Marieholmstunnelns första tunneldel, som ligger och flyter i älven?

 1. Lisa
 2. Tina
 3. Marie

 

UTSLAGSFRÅGA:

Burken vägde 2812 gram.

 

Vinnarna meddelas per telefon senare i veckan.