Fyra förslag tävlar om utformningen av linbanan

Nu visas fyra arkitektförslag på utformningen av den kommande linbanans stationer och torn i en utställning. De fyra är utvalda finalister i en internationell tävling.
Den 8 februari avslöjas vinnaren.

A1Göteborgs Stad planerar att bygga en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Linbanan kommer att bli en tvärförbindelse mellan älvstränderna och ingå i kollektivtrafiken.
Det är första gången på nästa etthundra år som ett nytt kollektivtrafikslag införs. Linbanan är också en kollektivtrafiksatsning som kompletterar de kollektivtrafiksatsningar som ligger i Västsvenska paketets.

Staden vill ha en väl gestaltad, genomförbar och utvecklingsbar design för linbaneanläggning och därför har Trafikkontoret tillsammans med
Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter bjudit in till en arkitekttävling utformningen av stationer, gondoler och torn.

B1Per Bergström Jonsson är projektedare för Linbanan. Han ser (minst) två goda skäl till att arrangera tävlingen.
– Under den studieresa vi gjorde för att titta på fyra linbaneanläggningar så besökte vi den i Bolzano. Där varnade man oss – efter att ha gjort misstaget själva – för att låta leverantörerna av linbanan utforma stationerna, säger han. De har inte den kompetensen. De kan inte gestaltning och det blir inte stadsmässigt. Det
är bättre att arkitekterna utformar och leverantörerna utför efter deras anvisningar.

Han fortsätter:
– Det andra skälet är att linbanans torn är väldigt stora och höga, och nu finns det en chans att ge Göteborg ett landmärke. Ja flera. Varje torn i sig är ett landmärke.  Och en arkitekttävling  ger en legetimitet för dessa. Tornen blir så pass synliga att de måste bli snygga att accepteras.

C1Linbanan ska gå mellan Järntorget på södra älvstranden och Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen, med stationer på Lindholmen och vid Västra Ramberget. Den går högt över stränderna och älven. De sex tornen som bär upp banan är mellan 70 och 100 meter höga kommer att vara betydande inslag i stadsmiljön.

Arkitektteamen har bland annat haft uppdraget att ta fram en tydlig visuell identitet för banan som ska tillföra en ny dimension i stadsmiljön.
– Det har varit ett stort intresse för tävlingen och förslagen är av högsta internationella klass.

D1Fyra förslag har nu gått till final i arkitekttävlingen. De fyra utvalda visas i en utställning som öppnar måndag 30 oktober i Traktören. Alla välkomnas att komma och titta och ställa frågor. Montern är bemannad under vissa tider.

– Eftersom det är ett jubileumsprojekt  vill vi ha en stor grad av öppenhet, säger Per Bergström Jonsson. Vi vill höra reaktioner på förslagen för att kunna förmedla dem till juryn. Vi kommer inte att sammanställa synpunkterna på något särskilt sätt och det kommer inte att påverka juryn men vi vill kunna delge den folkets synpunkter och perspektiv på förslagen.

Montern med utställningen flyttar runt i staden och kommer att visas på tre av de ställen som Linbanan är tänkt att trafikera och där stationer och torn kommer att placeras.

Vinaren – alltså det förslag som löser uppgiften bäst – avslöjas den 8 februari. Beslutet fattas av en sakkunnig och oberoende jury.

Av Åke Lundgren

Så här kan tornen komma att se ut:

 

A2                 B2

C2     D2

 

Här kan Du se arkitekternas tävlingsbidrag

30 oktober – 30 november Traktören, Köpmansgatan 20.
Öppet 8-16.30.
Montern bemannad: mån 11-15, tis 13-16.30, ons 15-16.30, tor 13-16.30 fre 11-15.
6-10 november Lagerhuset, Heurlinsplats 1A
Öppet 8-18.00.
Montern är bemannad: mån 11-15, tis 13-17, oms 15-18, tor 9-12, fre 10-14.
13-17 november Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Öppet 9-17.00.
Montern är bemannad: mån 10-14, tis 13-17, oms 15-17, tor 15-19, fre 10-14.
20-24 november Wieselgrensplatsen, Lokalen på Virvelvindsgatan 16
Öppet 9-17.00.
Montern är bemannad: mån 10-15, tis 13-18.30, tor 13-17, fre 11-15.
27-1 december Traktören, Köpmansgatan 20.
Öppet 8-16.30.
Montern är bemannad: mån 11-15, tis 13-16.30, ons 15-16.30, tor 13-16.30 fre 11-15.