Götatunneln öppen västerut under bygget av Västlänken

Götatunneln stängs inte helt under bygget av Västlänken. Planen är att använda ett rör i taget för genomgående trafik. Tunneln kommer att vara öppen för trafiken från öster mot väster under hela perioden.

2018 är det byggstart för Västlänken, en tunnel under Göteborg för pendeltåg och regiontåg. Tågtunneln Västlänken kommer att passera biltunneln Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan. På dessa platser måste Götatunneln förstärkas. Arbetet tar cirka 21 veckor och utförs av projekt Västlänken.

Trafikverket, som har regeringens uppdrag att bygga Västlänken, har utrett hur Götatunneln ska kunna utnyttjas för trafik under tiden som förstärkningsarbetet pågår. Det är nu klart att trafiken i Götatunneln kommer att påverkas och att den blir enkelriktad under en begränsad tid.

Trafiken i Götatunneln kommer att påverkas från mitten av juni 2018. Av miljö och säkerhetsskäl kan trafiken inte dubbelriktas i ett tunnelrör utan blir enkelriktad. Ventilationskrav samt insatser från räddningstjänsten måste kunna fungera. Därför kommer tunneln hela tiden, via ett av rören i taget, att vara öppen för trafik som kommer från öster (Centralstationen) och som ska väster ut (mot Majorna).
Trafiken som kommer från väster mot öster få använda gatuvägnätet på ytan samt i stor utsträckning välja att köra runt via Söderleden och Lundbyleden.

Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket, förklarar bakgrunden till Trafikverkets beslut.
– Arbetena är nödvändiga att utföra och då är störningen lättare att hantera under sommarsäsongen. Då är det skollov, semestrar och fler kan cykla. Vi ser också ett stort behov av att man åker kollektivt och reser på andra tider än under högtrafik.

Han fortsätter:
– I öster, vid Gullbergsmotet, strålar ett flertal Europavägar samman. Här är trafiken svår att leda om. Risken är därför stor att låg kapacitet längs Götaleden (E45) leder till kaos kring centralen/Nordstan. Vi ser därmed att det är lättare att vägleda till alternativa val via Söderleden eller Älvsborgsbron.

Västlänkens dragning i området har anpassats för att undvika påverkan på de gamla befästningsverken under Packhuskajen och efter Götatunneln. Efter passagen av Götatunneln viker Västlänken av söderut längs Packhuskajen och fortsätter under Stora Hamnkanalen.

Av Åke Lundgren