Göteborg kan få många fler elbussar

Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad vill nu snabba på övergången till elbussar i göteborgsområdet.
För de närmsta åren ingår ett tjugotal elbussar i planerna.

Från 2020 kommer eldrivna bussar, som är renare och tystare än gas- och dieseldrivna bussar att finnas med som en del i alla upphandlingar av stadstrafik som Västtrafik gör.

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring som innebär att de tre parterna vill öka takten i övergången till eldrivna bussar i Göteborgs stadstrafik. Eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet.

– Redan idag ligger vi långt fram på miljöområdet och kör väldigt få fordon på fossilt bränsle, men när det kommer till buller i städerna och energieffektivitet spelar eldrift en stor och viktig roll. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa en bättre miljö för våra resenärer, förarna och de som bor i staden, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

Till SVT Väst berättar Lars Holmin vidare att det pågår planering för att införa eldrivna bussar i Borås, Lidköping och Uddevalla.

För Göteborgs del kommer inledningsvis elbussar införas i Västtrafiks befintliga trafikavtal. Totalt planeras ett tjugotal eldrivna bussar rulla på Göteborgs gator inom ett par år. När Västtrafik upphandlar busstrafiken i Göteborg på nytt år 2020 kommer elektrifieringen att vara en del av den ordinarie upphandlingen.

– Vi vill få fler att välja bort bilen, minska utsläppen och bullernivåerna i staden. Elbussar bidrar till att nå dessa mål och vår uppgift är att skapa framtidens kollektivtrafik. Därför är denna överenskommelse ett viktigt steg i rätt riktning, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

I arbetet som nu startas upp kommer teknikval, ägandeskapsfrågor och kostnads- och rollfördelning mellan de tre parterna att tydliggöras.

– Vi ser hur framgångsrikt arbetet med elbussarna på linje 55 är och hur uppskattade de är bland Göteborgarna. Nu skalar vi på allvar upp införandet av elbussar i kollektivtrafiken i Göteborg, säger Johan Nyhus (S), ordförande i Trafiknämnden i Göteborg Stad.

Fakta: Elbussar i Göteborg

Idag rullar 4 elbussar och 7 laddhybrider* på linje 55 mellan Chalmers/Johanneberg och Lindholmen Science Park, inom ramen för ElectriCity-samarbetet.
Inom ElectriCity finns planer på att utöka med fler elbussar under nästa år. Samtidigt tittar Västtrafik på att införa elbussar på fler linjer, bland annat linje 60 mellan Redbergsplatsen och Masthugget.
Ett tjugotal elbussar planeras de närmsta åren, på sikt kan det bli många fler tack vare den nya överenskommelsen.
* Både elbussar och hybrider laddar genom en så kallad pantograf (strömavtagare) vid ändhållplatserna. Cirka 70 procent av elhybridens rutt går på el medan elbussar till 100 procent drivs av el.