Hållbar samhällsplanering på schemat

Västsverige växer och allt fler flyttar hit. Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur kan man vara med och påverka det framtida samhälle vi ska leva i? Från och med i höst är dessa frågor en del av skolundervisningen i göteborgsregionen. Det är Göteborgsregionens kommunalförbund som ligger bakom studiehandledningen Västsverige växer som fokuserar på hur vi planerar samhället på ett hållbart sätt.

Tisdag morgon i november på Lindholmens tekniska gymnasium. Jonas Franzén, som är en av de som tagit fram materialet för GR utbildning, ska hålla introduktionspasset Framtidsplanerarna för sistaårseleverna på tekniska programmet med inriktning samhällsbyggnad och miljö.
Under förmiddagen vill han ha svar på två frågor:

Jonas beskurenHur reser vi idag?
Vad kan man bygga för att göra det bättre i framtiden?

– Syftet är att eleverna ska få reflektera över vad det innebär att planera samhällen, säger Jonas Franzén. Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur bygger vi ett samhälle som är till för alla? Och hur kan man vara med och påverka det framtida samhälle vi ska leva i.

Klassen delas in grupper som var och en får ett antal parametrar att förhålla sig till.
”Ni är ett par i 60-årsåldern som bor i Kungsbacka men jobbar i Borås. Mannen är rullstolsburen.”
Sedan får grupperna räkna på olika sätt att transportera sig mellan hemmet och jobbet avseende tid, längd, kostnad och CO2-utsläpp.
– Bussen kör ju ner den här vägen, medan man skulle köra rakt över med bil, säger en kille som studerar vägnätet i google maps.
Det som är självklart vi en första anblick blir långt mer komplicerat att jämföra när alla aspekter räknas in.
– Helt ärligt skulle jag rekommendera den här mannen att flytta, säger en annan elev till slut.

– Medvetenheten i klasserna jag mött är hög och jag upplever att den ökar hela tiden, säger Jonas Franzén. De har koll på vad som gör att vi släpper ut växthusgaser, varför vi måste minska våra utsläpp. De har fått lära sig om hållbarhetsutmaningarna i flera år. Det är dags att fokusera på lösningar nu. Och eleverna kommer med väldigt bra idéer.

korradStudiematerialet Västsverige växer lanserades av GR utbildning under hösten och omfattar ett stort antal övningar på temat hållbar samhällsplanering.

I de skolor som valt att använda sig av materialet får eleverna arbeta med frågor som:
Hur växer vi på ett sätt som inte förstör naturen och miljön?
Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb?
Hur bygger vi ett samhälle som är till för alla?
Och hur gjorde man förr?

Materialet innehåller också övningar där eleverna får lära sig hur de kan vara med och påverka det framtida samhälle de en dag ska leva i.
– De får faktiskt vara med och påverka bara genom att vara med på det här temapasset, säger Jonas Franzén. Alla idéer som kommer upp under här sammanfattas i en rapport som kommer att presenteras för berörda chefer och politiker som jobbar med infrastrukturfrågor i regionen. De kommer att läsa idéerna och sedan skriva svar till eleverna.

Av Sara Hellman

 

Fakta pedagogiskt material ”Västsverige växer”

Eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. Hur kan vi växa utan att förstöra naturen och miljön? Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb? Hur bygger vi ett samhälle som är till för alla? Och hur gjorde man förr?
Materialet innehåller också övningar där eleverna lär sig hur de kan vara med och påverka det framtida samhälle de en dag ska leva i.
Målgrupp: Elever i grundskolans åk 7-9 samt gymnasiet
Materialet är framtaget av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i samarbete mellan avdelningarna Miljö & samhällsbyggnad och Pedagogiskt Centrum.
Materialet finansieras av Nya Vägvanor som är en del av Västsvenska paketet. Nya Vägvanor arbetar för att invånarna smidigt och miljövänligt ska kunna ta sig till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter samtidigt som många stora byggprojekt pågår i regionen.