Här ser du sjösättningen av Marieholmstunnelns första del

Lördagen den 29 april sjösätter Trafikverket det första tunnelelementet och bogserar ut det i Göta älv.
Det är svårt att säga exakt när de olika momenten i sjösättningen kommer att ske, men från klockan nio och ett par timmar framåt kommer arbetet att gå att följa från den nybyggda Marieholmsbron.

Mitt i centrala Göteborg pågår bygget av Marieholmstunneln, en ny älvförbindelse, för fullt. Nu är det dags för en viktig milstolpe för projektet.

Marieholmstunneln är en så kallad sänktunnel, vilket innebär att man bygger tunneln i delar på land i en torrdocka. Det första av de tre tunnelelementen ska nu sjösättas och bogseras ut från sin position i torrdockan till Göta Älv. Tunnelelementet, som väger 25 000 ton är 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt.

Torrdockan är egentligen det schakt som senare blir tunnelmynningen på fastlandssidan. Den är nu vattenfylld. Det enda som skiljer torrdockan från älven är spontplankorna i slussporten. Det första tunnelelementet ligger nu och flyter där i väntan på lördagens utbogsering. När tiden är inne höjs vattennivån i dockan till samma som i älven och därefter påbörjas öppnandet av dockporten.

– Sjösättningen är ett mycket spektakulärt moment i bygget av tunneln, säger Stein Kleiven som är projektchef på Trafikverket för Marieholmsförbindelsen. Dessutom är det en unik händelse. Det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Med hjälp av ett komplicerat vajerspel ska tunnelelement vinschas ut ur dockan. När tunnelelement väl är ute i älven hjälper en bogserbåt till att lägga elementet på plats i parkeringsläge, förankrat vid två pollare.
Momentet tar cirka 3-4 timmar.

Elementet ska ligga kvar i detta parkeringsläge strax utanför torrdockan tills det är dags bogsera elementet till Hisingssidan för att sänka det till sin plats på älvens botten, vilket sker i november 2017.

till webb korrAllmänheten kommer att kunna se processen från den nya gång- och cykelbron på nya Marieholmsbron.  den exakta tidpunkten för sjösättningen har länge varit oklar, dels av byggtekniska skäl och dels för att man måste ta hänsyn till väderleksförhållanden.
– Inget oväntat har inträffat hittills, allt har gått enligt plan. Principerna för placering av tunnelelementen är trots allt ganska traditionella, men hela proceduren med sjösättning, flyttning över älven och sänkning på plats kräver förstås en omfattande och minutiös planering, säger Stein Kleiven.
– Ingenting får gå fel. Det är otroligt stora värden som står på spel och risker för alla människor som är inblandade.

I höst kommer det andra element att vara färdigt för sjösättning, så när det första har flyttats till Hisingssidan kan de andra bogseras ut på samma sätt och projektet sätta igång med produktionen av det tredje och sista tunnelelementet.
Det kommer i sin tur att sjösättas och sänkas hösten 2018.

Av Åke Lundgren

Fakta sjösättningen

– Torrdockan har fyllts med vatten och vattennivån är nu i samma nivå som i älven. Dockporten har öppnats inför sjösättning och utbogsering som sker på lördag.
 – Vid transporten från dockan till parkeringsläget i älven används dels ett komplicerat vajerspel där man vinschar ut tunnelelementet från dockan för att sedan som sista moment använda en bogserbåt som kompletterar vajerspelet.
 – Hela sjösättningsmomentet tar 3-4 timmar.
 – Det element som nu sjösätts kommer att ligga i ett parkeringsläge strax utanför torrdockan tills det är dags för att genomföra sänkningsprocessen senare i höst.

 

Så här går det till när tunnelelementet sjösätts:

Följ med ner i torrdockan: ”Milstolpe för Marieholmstunneln”

Läs mer om Marieholmstunneln på projektets webbsida