Internationell tävling bakom konsten i Västlänkens stationer

För att få fram spännande förslag till utformningen av Västlänkens stationer i Centralen, Korsvägen, Haga och Olskrokens planskilda tågmiljö samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i en internationell konsttävling.\r\n Nu är det bara en månad kvar till dess de sex utvalda konstnärerna, tre för Olskroken och tre för Centralen, lämnar in sina förslag. En vinnare för vardera kommer att utses under hösten och offentliggöras i januari 2017.\r\n\r\nKronotopia är det övergripande konstprogram för Västlänken och Olskroken planskildhet som Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Västra Götalandsregionens konstenhet, Göteborgs Stad och Göteborg Konst tillsammans tagit fram.\r\nKonstprogrammet beskriver en gemensam syn på den konstnärliga gestaltningen av stationerna och stadens utveckling i området runt stationerna.\r\n\r\nEn internationell konsttävling har nu givit konstnärer och konstnärsgrupper över hela världen möjlighet att påverka utformningen av stationerna i projekt Västlänken.\r\n\r\n Vi vill få in konsten i ett tidigt skede i processen, säger Johny Lindberg arkitekt SAR/MSA, gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. På det här sättet får vi konstnärer som kan jobba ihop med arkitekter och entreprenörer som är knutna till projektet för att få till stånd en integrerad konstnärlig gestaltning.\r\n\r\nTävlingen inleddes med en prekvalificering i våras. Intresset att delta var stort. Intresseanmälningar kom in från i stort sett alla kontinenter.\r\nUr dessa intresseanmälningar valde juryn i våras ut sex tävlande att lämna skissförslag på konstnärliga gestaltningar som både omfattar station Centralen och stadsdelen Olskroken.\r\n\r\nTre konstnärer valdes ut att i sitt idéförslag fokusera på den nya underjordiska stationen vid Centralen. Tre konstnärer valdes ut från intresseanmälningarna att i sitt idéförslag fokusera på de nya broarna och miljöerna i Olskroken.\r\n\r\n- De sex utvalda ska lämna varsitt konceptuellt förslag, säger Johny Lindeberg. Just nu arbetar de intensivt, och vi får en hel del frågor från konstnärerna.\r\n\r\n7 november är sista dag för inlämning av förslagen.\r\n\r\n- Till sin form kan förslagen vara en modell, en film, bara bild och text eller en kombination av allt, säger Johny Lindeberg.\r\n\r\nDe sex förslagen ska ställas ut för allmänheten och juryn jobbar nu med att hitta en lämplig lokal.\r\n\r\n- Den 15 november har juryn sitt första möte så från den dagen är utställningen öppen för allmänheten, säger Johny Lindberg. Utställningen hålls  sedan öppen året ut för att efter årsskiftet flytta till Statens konstråd i Stockholm.\r\n\r\nPreliminär budget för de konstnärliga gestaltningarna i den nya underjordiska stationen Centralen och för de nya broarna och miljöerna i Olskroken är sju respektive fem miljoner SEK. Vinnande konstnär/konstnärer meddelas preliminärt 15 januari 2017.\r\n

Av Åke Lundgren

\r\n \r\n

\r\n

Konstprogrammet Kronotopia

\r\nKronotopia uttrycker de konstnärliga visionerna för stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskroken. Gestaltningarna i projektet ska ta sin utgångspunkt i staden Göteborg som plats och tidsepok, där det förflutnas potential kombineras med en sondering av vår nutid och möjliga framtidsutblickar. Det övergripande konstprogrammet är ett samarbete mellan Statens konstråd, Trafikverket, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborg Konst.\r\n\r\n 

\r\n

Jury:

\r\nMagdalena Malm direktör, Statens konstråd (ordförande)\r\nAnnika von Hausswolff konstnär\r\nRichard Julin biträdande chef, chefsintendent, Magasin III\r\nJenny Karlsson delprojektledare Olskroken, Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket\r\nBo Larsson projektchef för Västlänken, Trafikverket\r\nMikael I Larsson projektledare station Centralen, Trafikverket\r\nJohny Lindeberg arkitekt SAR/MSA, gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken planskildhet\r\nLotta Mossum curator, Statens konstråd\r\nAndreas Roth projektsamordnare, Göteborg konst\r\nRichard Sangwill enhetschef, Konstenheten Västra Götalandsregionen\r\n\r\n \r\n\r\nLäs mer om Kronotopia hos Statens konstråd\r\n\r\nLäs mer om Kronotopia hos projekt Västlänken\r\n\r\n