Kinesisk byggkonst och en ljuskägla från rymden vinnande konst i Västlänken

227 konstnärer från hela världen anmälde sig.
Nu är vinnarna utsedda. Katharina Grosse och Danh Vo är de två konstnärer som nu förändrar Göteborgs skyline och underjord.
– Nu ser vi fram emot ett givande samarbete mellan konstnärer, arkitekter och entreprenörer, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

Katharina Grosse är verksam i Tyskland som konstnär och professor. Hon är också en världskänd pionjär inom samtidskonsten. Katharina Grosse kommer nu att ge Göteborg ett nytt landmärke med ett enormt verk på en bro vid Olskroken, en upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden.

vastlanken-konst-traDanh Vō är verksam i Berlin och Mexico och är en av världens mest uppmärksammade konstnärer.
Hans vinnande förslag kommer att forma en hel underjordisk stationsmiljö med utgångspunkt från kinesisk byggnadskonst. En samtida tolkning av kinesiska träfogar genomsyrar station Centralen, där de kan integreras i allt från pelare, trappor och golv, till ledstänger, armaturer och möbler.
– De två vinnande förslagen visar, på vitt skilda sätt, hur vi kan använda konst för att skapa attraktiva miljöer. Konsten kommer att bidra till upplevelsen av vår station, av resandet och av mötet med Göteborg, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

De vinnande konstnärerna får komma in redan innan ritningarna är klara och kan därmed påverka utformningen av hela miljöer.
– Det är exceptionellt hur många erkända konstnärer som velat delta. Intresset visar hur ovanligt det är för konstnärer att få inflytande i så stora stadsutvecklingsprojekt, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd. Nu kommer två av vår tids mest angelägna konstnärskap att påverka hur Göteborg ser ut för lång tid framöver

Det stora intresset att deltaga i tävlingen överraskade tävlingsledningen. Det kom in 227 anmälningar till prekvalificeringen från hela världen, från jordens alla kontinenter utom Antarktis.
– Vårt intressanta projekt och det nära samarbetet med Statens konstråd har visat sig vara en vinnande kombination för att väcka intresse bland konstnärer över hela världen, säger Johny Lindeberg. Nu hoppas vi på ett lika stort intresse inför nästa tävling.

Trafikverket och Statens konstråd fortsätter nu samarbetet genom att dra igång den andra konstupphandlingen med en ny internationell konsttävling som börjar 10 januari. Den gäller de två stationsmiljöerna Haga och Korsvägen i Västlänken.
Konstnärer som vill delta ska lämna in intresseanmälan senast 21 februari. Juryn väljer sedan åtta som får ta fram förslag på utformning, mot ersättning. Bland förslagen väljer juryn två vinnare. Budget för konstnärlig utformning ligger på sju miljoner per station.

Av Åke Lundgren

 

De vinnande förslagen och konstnärerna

Katharina Grosse har vunnit med förslaget bLINK som skapar en fiktiv upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden. De ytor som träffas av ljuskäglan färgas rosa; järnvägsbro, gångstråk, cykelbanor och gräsmatta. Och mitt i ljuset tycks en jättelik meteorit ha landat ovanpå den nya bron vid Olskroken; en 14x11x10 meter stor skulptur som förändrar stadens skyline.

Grosse (f. 1961, Freiburg/Breisgau, Tyskland) är verksam i Tyskland som konstnär och professor. Hon har bidragit till att utvidga gränserna för samtida måleri och hennes arbete betraktas idag som banbrytande inom storskaliga installationer. Med kraftiga färger som väller ut över hela miljöer låter hon besökaren bli omsluten av en värld av stämningar, istället för att stå bredvid som betraktare. Grosse finns representerad i samlingarna på bl.a. Centre Pompidou i Paris, Museum of Modern Art (MoMa) i New York och Magasin III i Stockholm. I Sverige är hon också känd för att ha gestaltat stationshuset i Vara

Danh Vō har vunnit med förslaget Tongue and Groove, ett konceptuellt verk som utgår från traditionell kinesisk byggnadskonst. En samtida tolkning av ålderdomliga kinesiska träfogar får genomsyra hela Centralens tågstation genom att integreras i allt från pelare, trappor och golv, till ledstänger, armaturer och möbler. Vardagsfunktionerna blir betydelsebärande med flera olika lager av berättelser.

Vō (f. 1975 i Bà Ria, Vietnam) är en av världens just nu mest uppmärksammade konstnärer. Han flydde som liten med familjen i en handgjord båt från krigsdrabbade Vietnam och emigrerade till Danmark. Migration, tillhörighet och relationerna mellan öst och väst är huvudfrågor i Vōs konstnärskap. Han väver samman personliga erfarenheter med kollektiva, och självbiografiska berättelser med samhällspolitiska. Konstverken är konceptuella och underminerar gränserna mellan objekt och livsformer. Vō representerade Danmark på Venedigbiennalen 2015, är aktuell med separatutställning på White Cube i Shanghai, har visats bl.a. på Guggenheim i New York och vann Hugo Boss Prize 2012

Se alla fem tävlande förslag hos Statens konstråd

Juryn:

Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd (ordförande)
Annika von Hausswolff, konstnär
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator, fd biträdande chef och chefsintendent på Magasin III
Jenny Karlsson, delprojektledare Olskroken, Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket
Bo Larsson, projektchef för Västlänken, Trafikverket
Mikael I Larsson, projektledare station Centralen, Trafikverket
Johny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA, Gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Lotta Mossum, curator, Statens konstråd
Andreas Roth, projektsamordnare, Göteborg konst
Richard Sangwill, enhetschef, Konstenheten Västra Götalandsregionen