Klart vem som ska bygga Västlänkens etapp Haga

Nu är det klart vilken entreprenör som bygger etapp Haga i Västlänken. Det är ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo som tilldelats uppdraget.
Entreprenaden för deletapp Haga omfattar byggnation av själva stationen under jord samt en 1,5 km lång tunnel.

Under den så kallade prekvalificeringen ansökte elva företag om att få lämna in anbud. Efter Trafikverkets urval gick fem vidare. Av dessa fem valde sedan tre att lämna in anbud. Till slut tilldelades konsortiet uppdraget. Gülermak och Astaldi äger 40 procent var i konsortiet och Segermo äger 20 procent.
– Det har varit en gedigen process som säkerställt att vi valt rätt entreprenör både vad gäller kvalitet och pris, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Kontraktet är värt 2,3 miljarder kronor och byggstart är planerad till 2018.

Station Haga byggs med en plattform och för två spår, men förbereds för ytterligare två spår och en andra plattform. Stationen får totalt tre entréer som via ett mellanplan leder till ner plattformarna.

Bygget av stationen sker dels i ett öppet jordschakt under Rosenlundskanalen och dels i berget under Haga kyrkoplan. Förutom själva järnvägstunneln kommer linjen också att ha en parallell servicetunnel och en anslutande tillfartstunnel.

Trafikverkets beslut kan överprövas i tio dagar efter tilldelning i enlighet med lagen om offentlig upphandling, därefter kan kontraktet tecknas. Entreprenaden för station Haga med tunneln är en av fyra huvudentreprenader i Västlänken. Tidigare har NCC tilldelats entreprenad Centralen. Anbud för entreprenad Korsvägen och entreprenad Kvarnberget lämnas in senare i år.

Av Åke Lundgren

 

Läs mer om Västlänken hos Trafikverket