Kombiterminalen Arken officiellt invigd

Sedan ett par månader tillbaka går det betydligt mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg. Istället körs godset direkt till den nya kombiterminalen i ytterhamnen. Och redan nu hanteras större godsmängder där än det gjorde vid den gamla terminalen i Gullbergsvass.

När den nya kombiterminalen Arken i Göteborgs hamn invigdes med bandklippning och tal av Trafikverkets Generaldirektör Lena Ericsson och Göteborgs Hamns VD Magnus Kårestedt den 7 februari hade den faktiskt varit i bruk sedan 11 december.

Det var en nöjd hamnchef som invigningstalade. På kort tid, åtta månader, har man byggt en ny toppmodern anläggning som ersättning för den gamla kombiterminalen vid Gullbergsvass.

– Det är som ett kinderägg, tre önskningar uppfylls med ett enda projekt, sa Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs hamn. Önskan att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart uppfylls, liksom hamnbolagets vilja att flytta verksamheten från centrala staden och på så vis bidra till stadsutveckling och underlätta för Västlänksbygget, samt att undvika lastbilstrafik i centrum med mindre utsläpp, buller och trängsel som följd.

Processen har varit ett samarbete mellan Göteborgs Hamn och Trafikverket. Många och långa förhandlingar slutade i en överenskommelse som båda parter är mycket nöjda med.

– Ett bra samarbete som lett till att hittat en gemensam lösning som fungerar väl för båda parter, både Göteborgs Stad och Trafikverket, sade Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. En bra grund att gå vidare på.

godsI en kombiterminal lastas containrar om från lastbil till tåg och tvärtom. Göteborgs Hamn är känd för sina järnvägspendlar och idag kommer 50 procent av containrarna med tåg istället för lastbil till hamnen, vilket ger stora miljövinster.

Den nya kombiterminalen, mitt i hamnen – i stället för mitt i centrala Göteborg – ger helt nya möjligheter att även få över trailertransporter från väg till järnväg.

Det är cirka 60 000 trafikrörelser per år som nu undviks i centrala Göteborg.
Tågen går nu via Hamnbanan till Kombiterminalen i hamnen i stället för till Gullbergsvass och lastbilarna som kör godset slipper trafikera centrala Göteborg.

De nya kombiterminalen hanterar redan större volymer än den gamla. Gullbergsvass tog emot fem tåg per dygn. Till Arken anländer mellan sex och sju tåg per dygn.

Cirka etthundra lastbilar angjorde och avgick från den gamla terminalen per dygn. Trafiken till och från Arken är nu uppe i omkring 120. Arken ligger för övrigt helt nära Gate 6 och Roro-terminalen vilket innebär att cirka 20 procent av godset på lastbil går den korta sträckan mellan Roroterminalen och Arken.

Lastbilstrafiken till och från kombiterminalen Arken belastar inte längre centrum.
Lastbilar söderifrån kommer via Söderleden och Älvsborgsbron och lastbilar norrifrån via Hisingsleden och Lundbyleden.

– Vi ser helst att all trafik norrifrån använder Hisingsleden, säger Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket region Väst. Det gäller både om man kommer på E6:an och E45. Från E45 kan man ta vägen över Jordfallsbron över till E6.  Vidare ska man använda Ytterhamnsmotet.

Lastbilar österifrån, E20 och Rv40, bör helst komma via E6, Söderleden och Älvsborgsbron och i andra hand komma via Tingstadstunneln och Lundbyleden.
All trafik till kombiterminalen bör använda Ytterhamnsmotet.

När det stod klar att Trafikverket behövde marken vid Gullbergsvass i centrala Göteborg, där den gamla kombiterminalen låg, för att bygga Västlänken blev det en utlösande faktor för Göteborgs hamn att bygga nytt. Där hade man redan övervägt att bygga en ny kombiterminal ett tag.

Det är en sorts kommunicerande kärl: Projekt Västlänken behöver tillgång till marken där den gamla terminalen ligger centralt i Göteborg. Göteborgs Hamn bygger – i samfinansiering med Trafikverket – därför en ny kombiterminal i ytterhamnarna, vilket innebär att det blir färre lastbilar till centrala staden, och i och med att Västlänken byggs ökas kapaciteten i järnvägssystemet kring Göteborg, vilket säkerställer trafiken på hamnbanan.

Av Åke Lundgren

Fakta kombiterminalen Arken

Terminalområdet är cirka 65 000 kvadratmeter stort med sju järnvägsspår. Anläggningen är elektrifierad. Den ligger i anslutningen till roroterminalerna. (roro betyder roll on roll off och innebär gods som rullas av och på fartygen med trailrar.)
Fullt utbyggd (2019-2021) kommer terminalen att trafikeras av tio tåg och 200 lastbilar per dygn. Förutom inrikes tåg kommer det även att gå tåg till Europa. På ett år beräknas 70 000 trailrar att byta transportslag i terminalen.

flygbild