Kommunstyrelsen vill se linbana senast 2021

Idag bestämde Kommunstyrelsen i Göteborg att staden ska planera för att bygga en linbana över älven. Linbanan ska knyta samman Järntorget, Lindholmen , Lundby och Wieselgrensplatsen. Den ska vara klar och i drift till 400-årsjubiléet senast 2021 – gärna tidigare.\r\n\r\nFörslaget att bygga en linbana i staden kom ursprungligen från göteborgarna när staden för några år sedan uppmanade medborgarna att komma in med idéer och förslag till firandet av 400-jubiléet. Trafikkontoret har utrett projektet och nu är det dags för kommunfullmäktige att behandla frågan, men innan dess krävs alltså beslut i kommunstyrelsen.\r\n\r\nEnligt dagens beslut ska linbanan utgöra en tvärlänk i kollektivtrafiksystemet, som möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad. Den ska binda samman Järntorget, Lindholmen , Lundby och Wieselgrensplatsen som en integrerad del av stomkollektivtrafiken. Linbanan ingår i arbetet med att fortsätta utvecklingen av stadens kollektivtrafik efter alla de kollektivtrafiksatsningar som gjorts inom ramen för Västsvenska paketet.\r\n\r\nEftersom linbanan blir en del av kollektivtrafiken kan resenärer som löst biljett i Västtrafiks ordinarie biljettsystem resa med linbanan utan extra kostnad. Just eftersom att linbanan betraktas som kollektivtrafik anser kommunstyrelsen att staden och Västra Götalandsregionen måste arbeta fram en kostnadsfördelning för systemet och dess underhåll. Finansieringsdiskussioner förs nu med regionen, staten och EU.\r\n\r\nKommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan under ordinarie sammanträde i november.\r\n

Av Åke Lundgren

\r\n\r\n

Linebanefakta

\r\n

Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften\r\n Tornen som håller de tre kablarna beräknas bli mellan 60 och 90 meter höga\r\n Hastigheten blir ca 20-25 km/h\r\n Linbanan kan ta 2000 resenärer/h i varje riktning\r\n Maximal kostnad är satt till 1,1 Mrd i 2015 års prisnivå

\r\n \r\n\r\nTa en provtur med linbanan här\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n