Miljön övervakas digitalt när Västlänken byggs

Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning. Projektet ”Luft och Vatten med Internet of Things” som nu startar i Göteborg ska bland annat mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken.
Det långsiktiga målet är en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är just där de själva är, jobbar, bor eller går i skola.

Göteborgs Stad har valts ut av IoT Sverige att bli en av åtta hubbar i landet som ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsutveckling.
Programmet är en flerårig satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där hubbarna kan ansöka om medel för att lösa samhällsutmaningar med IoT,
Projektet i Göteborgs Stad har fått namnet Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT).
Fokus är övervakning av luft och dagvatten i Göteborg.

Med hjälp av IoT ska man utveckla övervakningen och visualiseringen av föroreningar i luften och dagvattnet i samband med bygget av Västlänken.
– Projektet är ett utmärkt tillfälle att utveckla miljöövervakningen med smarta instrument, dessutom tillsammans med partners som har stort kunnande inom området, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Att kunna mäta hur luft och vatten påverkas av bygget av Västlänken är intressant både nationellt och internationellt. Projektet kan visa hur staden arbetar med miljöfrågor och samtidigt ge samverkanspartners en plattform för utveckling av tekniska lösningar och tjänster inom IoT.
– Vår förhoppning är att vi som jobbar i den kommunala organisationen får nya verktyg och att allmänheten får en bättre bild av hur staden mår samtidigt som andra intressenter kan dra nytta av våra erfarenheter, säger Erik Bäck.

Projektet leds av Göteborgs Stad. Övriga medverkande organisationer är IVL Svenska Miljöinstitutet AB, ACREO Swedish ICT AB, VINNTER AB, TalkPool AB, IMCG Sweden AB och Interactive Institute Swedish ICT AB.
Miljöövervakning är ett väldigt spännande område inom IoT , säger Stefan Lindgren, teknisk chef på TalkPool. Genom att placera ut många enklare sensorer och kombinera information från olika informationskällor kan man spåra föroreningar och mäta att åtgärder verkligen har avsedd effekt.

 Av Åke Lundgren

Fakta

Internet of things (IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer.

Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT).

Läs mer om innovationsprogramet för sakernas internet