Nu bygger vi Västlänken

Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg.
Och 2026 invigs anläggningen.

Västsvenska paketets enskilt största projekt är nu officiellt byggstartat. Västlänken är det projekt som alla parter i Västsvenska paketet drar nytta av. Det officiella ”första spadtaget” togs vid en liten ceremoni vid arbetsplatsen bredvid Världskulturmuseet. Fyra händer hanterade spadarna.

De till hörde Mattias Landgren, statssekreterare på näringsdepartementet, Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket, Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland samt Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Västlänken är enkelt uttryckt en tågtunnel för pendeltåg och regiontåg under Göteborg med tre nya fyrspårsstationer i centrala staden.  En statlig investering som är viktig för regionerna, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs kommun.

Lena Erixon är generaldirektör för Trafikverket som har regeringens uppdrag att bygga den statliga tågtunneln Västlänken.
– Vi vill köra mer persontrafik och mer gods och vill  göra det på ett klimatsmart sätt på järnväg, säger Lena Erixon. Göteborgs Central är en viktig trasportnod för persontrafik, gods och pendling och Västlänken är en viktig pusselbit när vi utvecklar kapaciteten i järnvägssystemet.

Västlänken ligger till grund för andra investeringar i regionen. Västra Götalandsregionen ser gärna dubbelspår till Stenungsund, ökad kapacitet på Bohusbanan, ökad kapacitet på Västra stambanan och en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås.
– Som regionpolitiker är jag nöjd över att vi kommit så långt, med järnvägstunneln Västlänken idag,  säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Det är många bitar i det pussel som skapar en helhet för infrastrukturen. Med Västlänken fortsätter vi att bygga ut systemet så att hela Västra Götalandsregionen och Region Halland kan leva och utvecklas.

Företrädarna för Region Halland ser fram mot en förbättring av Göteborgs central och bättre möjligheter till tågpendling.
– Region Halland har varit aktiv sedan planeringsstarten av Västlänken för snart tio år sedan och det är därför väldigt glädjande att det första spadtaget nu tagits, säger Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland. Jag brukar säga att Västlänken är en viktig del i halländsk infrastruktur. Våra intressen finns inte alltid inom våra geografiska gränser och Västlänkens tågtunnel med 8 km dubbelspår och 3 nya stationer är en kollektivtrafiksatsning som gör nytta även för halländska resenärer.

Dag Hultefors fortsätter:
– Västlänken och en utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan är mycket viktiga investeringar i Sydvästsverige, Sveriges starkaste tillväxtstråk. En utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan kommer att göra skillnad för hela Sydvästsveriges utveckling och skapar förutsättningar för nya bostäder och regionövergripande förstoring av arbets- och studiemarknader så väl norrut som söderut.

Göteborgsregionens kommunalförbund har som målsättning att fyrdubbla kollektivresandet med tåg inom de tretton medlemskommunerna. Därför är Västlänken en viktig satsning för GR.
– Göteborgsregionen växer med tiotusen invånare om året vilket kräver fler sätt att resa. Att staten enats med fyra lokala parter om stora satsningar inom Västsvenska paketet är mycket bra, säger Jonas Ransgård (M), som är Förbundsstyrelsens ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Idag påbörjas ytterligare en del i att stärka Göteborgsregionens arbetsmarknad.

I och med Västlänken får Göteborgs stad tre nya centralt belägna järnvägsstationer, samt åtkomst till attraktiv mark att bebygga centralt.
– Det är en stor dag  idag och detta är riktigt bra för Göteborg och göteborgarna, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Vi får bland annat mer och bättre kollektivtrafik, en effektivare arbetsmarknad där många fler har möjligheter att pendla till och från arbetet och vi får en lösning som gynnar stadsutvecklingen i Göteborg. Det här är en offensiv satsning med urstarka nyttor. Här finns framtiden.

Det är också en viktig dag för själva projektet. Nu börjar byggandet på allvar. Bo Larsson är projektchef för Västlänken.
– Vi har jobbat länge med planering, projektering och förberedelser av projektet, säger Bo Larsson. Vi har skrivit kontrakt på i stor sett alla entreprenader. Vi har koll på kostnaderna och kommer att bygga fyrspårsstationer från början, vilket ger Västlänken stor kapacitet direkt vid start. Det ska bli mycket roligt att få komma igång att bygga nu.

Av Åke Lundgren