Ny färjeterminal vid Lilla Varholmen

Den nya terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge är nu klar att tas i bruk. Den förbättrar trafiksäkerheten för alla; gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar. Och den skapar också en bättre bytespunkt när du skall byta mellan olika trafikslag.

En ny och bättre lösning för terminalen vid Lilla Varholmens färjelägen är en av många framkomlighetsåtgärder som ingår i Västsvenska paketet och som utförts av Trafikverket.

Den nybyggda terminalen förbättrar en tidigare rörig trafiklösning.

– Det är väldigt roligt att se det färdiga resultatet nu äntligen med en terminal som kommer att ge bättre säkerhet och skydd åt gående och cyklister, säger projektledare Johanna Arvidsson, Trafikverket. Vi har byggt lösningar som skall öka tillgängligheten till färjetrafiken för alla trafikslag och underlätta byten mellan olika färdmedel.

Den nya trafiklösningen gör det inte längre möjligt att bilar och andra fordon stanna och bli till hinder framför färjorna vi färjebyte. Trafik som ska byta färja från Hönö till Björkö står till höger på färjan och väljer höger fil efter avfarten från färjan. Man kör mot stan, vänder vid trafikljusen och kör sedan mot Björköfärjan

Trafikanter som ska byta från färjan från Björkö till Höno-färjan får köra mot staden, förbi trafikljusen och vända i Hjuviksrondellen.
Detta klargörs tydligt med en ny vägvisningskylt.

Det blir även enklare och säkrare att köra till och från parkeringen på Lilla Varholmen samt för boende som ska till Lilla Varholmen eller in på Lulles väg.

Vid den nya större busshållplatsen har Västtrafik har byggt en större väntkur med dörrar och infravärme.

Dessutom har Trafikverket gjort en infiltrationsanläggning för det vägdagvatten som uppstår på piren. Den är utformad som en droppe med planterad strandråg och granitblock från Bohuslän.
Vattnet renas från föroreningar på ett naturligt sätt genom att filtreras genom grus och sand.

En extra finess vid den ombyggda terminalen är att Björköfärjan numera vänder innan den lägger till vid piren. Det innebär att du som gående passagerare slipper korsa trafiken vid av och påstigning.
Tisdagen den 4 juli släpps all trafik på genom den nya terminalen vid Lilla Varholmen.

Av Åke Lundgren

Så fungerar den nya terminalen:

Karta