Ny kombiterminal snart klar i Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn hade under en tid övervägt att bygga en ny kombiterminal. När det stod klar att Trafikverket behövde marken vid Gullbergsvass i centrala Göteborg där den nuvarande kombiterminalen ligger för att bygga Västlänken blev det en utlösande faktor för Göteborgs hamn att bygga nytt.
– Annars hade vi inte byggt den så snabbt och inte i så stor skala så här från början, säger Magnus Nordfeldt projektchef.

I en kombiterminal lastas containrar om från lastbil till tåg och tvärtom. Göteborgs Hamn är känd för sina järnvägspendlar och idag kommer 50 procent av containrarna med tåg istället för lastbil till hamnen, vilket ger stora miljövinster.
Den nya kombiterminalen, mitt i hamnen – i stället för mitt i centrala Göteborg – ger helt nya möjligheter att även få över trailertransporter från väg till järnväg.

Det är en sorts kommunicerande kärl: Projekt Västlänken behöver tillgång till marken där den gamla terminalen ligger centralt i Göteborg. Göteborgs Hamn bygger – i samfinansiering med Trafikverket – därför en ny kombiterminal i ytterhamnarna, vilket innebär att det blir färre lastbilar till centrala staden, och i och med att Västlänken byggs ökas kapaciteten i järnvägssystemet kring Göteborg, vilket säkerställer trafiken på hamnbanan.

P1020371Och just nu läggs sista handen vid färdigställanden av Nya Arken Kombiterminal. Alla järnvägsspår är lagda, de sista växlarna kommer i veckan och de grusade ytorna beläggs just nu med svart asfalt.
– På ett sätt är det en flytt av kombiterminalen från centrum hit men egentligen något annat, säger Magnus Nordfeldt. Den har samma funktion men den är anpassad till marknadens behov.
Kombiterminalen består av två spårharpor och en asfalterad yta.

Den norra harpan består av tre spår. Rälsen i det södra spåret ligger i samma nivå som den asfalterade ytan, nedsänkt i en betongkaka.
– Det betyder att truckarna som hanterar omlastningen av containrarna obehindrat kan köra fram och tillbaka över spåret, säger Tobias Löfgren, byggledare för järnvägsdelen.
Den norra harpan är den längsta och kan hantera tåg som är 630 meter långa. Den södra harpan består av fyra spår och klarar tåg på 420 meter.
– Nu finns en ny europeisk maxstandard för tåg och den är 750 meter, säger Magnus Nordfeldt. Men vi kan hantera de tågen genom att dela på dem. Vi har inte tillgång till så mycket mark att vi kunde bygga en så lång terminal.

Den södra harpan är förberedd för en framtida portalkran över de fyra spåren. Kranbalkarna, väldiga betongkonstruktioner som är 1,5 meter breda och cirka 2 meter djupa, ligger färdiga på var sida om harpan.
– Allt är förberett, men vi bygger inte kranen ännu. Balkarna ska bära tyngden av kranen. På dem monterar vi underläggsplattor och sedan räler – kranen går ju på räls.

Det går idag fem tåg per dygn till den gamla kombiterminalen. Det kommer att går sju tåg per dygn till den nya.
– En 50-procentig ökning av kapaciteten från dag ett, säger Tobias Löfgren.
I sommar ökar antalet tåg från sju till åtta per dygn. Anläggningen klarar två tåg ytterligare per dygn innan man når kapacitetstaket.

Utöver spåren består kombiterminalen av en stor asfaltsplan, väl doserad så att man kan ta hand om allt vatten från regn och snösmältning.
– Ytan måste avvattnas så under mark löper ledningar som tar hand om allt dagvatten, säger David Lersten, byggledare för markarbetena. Vattnet leds till en ekovoltrening, i princip en stor oljeavskiljare som även tar borta andra föroreningar, innan vattnet släpps ut i älven.

Arken korrSom vanligt när man bygger i en redan exploaterad miljö finns en omgivning projektet måste ta hänsyn till. Nya Arken Kombiterminal måste förhålla sig till Trafikverkets avgångsbangård i norr och spåranläggning i öster, Hotel Arkens gäster och verksamhet och Ro-Ro-terminalens port 6 i väster.
– Port 6 måste hållas öppen. Här passerar 2 000 lastbilar per dygn, säger Magnus Nordfeldt. Är porten stängd i två dygn blir det stopp i Volvos produktion.

Särskilt hänsyn tas även till den skyddsvärda salamandern.
– Vi ska bygga ett salamanderhotell som kompensationsåtgärd.

Gänget har haft en tuff tidsplan. På åtta månader har man lyckats få fram en anläggning som kommer att tas i bruk i sin helhet den 10 december. Man kostar till och med på sig en tjuvstart.
– Den 25 november 04.00 kommer det första tåget, säger Tobias Löfgren. Den norra harpan är ju klar redan idag.
Från 11 december kommer inget mer gods till Gullbergsvass. Den gamla terminalen börjar avvecklas.
– Och till den 10 december är vi klara med drift och funktion, säger Magnus Nordfelt, men det är del omkring anläggningen kvar att färdigställa, som skalskydd, bland annat.
Den 7 februari är det högtidlig invigning.

Av Åke Lundgren

Se fler bilder på Instagram

Kombiterminalen Arken:

Terminalområdet blir cirka 65 000 kvadratmeter stort med sju järnvägsspår. Anläggningen är elektrifierad. Den ligger i anslutningen till roroterminalerna. (roro betyder roll on roll off och innebär gods som rullas av och på fartygen med trailrar.)
Fullt utbyggd (2019-2021) kommer terminalen att trafikeras av tio tåg och 200 lastbilar per dygn. Förutom inrikes tåg kommer det även att gå tåg till Europa. På ett år beräknas 70 000 trailrar att byta transportslag i terminalen.