Ny station kan byggas vid Brunnsbo

Regionstyrelsen anslår 55 miljoner kronor för byggande av Brunnsbo station på södra Bohusbanan. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för järnvägssatsningar i den regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025.
Beslutet togs vid sammanträdet den 17 januari.

En station vid Brunnsbo, med dess anslutning till bussystemet, ökar tillgängligheten till Hisingen. Stationen finns med som åtgärdsförslag i Västra Götalandsregions målbild för tågtrafiken i regionen. För resenärer till och från Hisingen förkortas restiden samtidigt som vi får en avlastning av antalet resenärer i centralen-området.

Inom ramen för det nya Kvillemotet ska ett partiellt dubbelspår byggas förbi Brunnsbo. Dubbelspåret finansieras via Västsvenska paketet. Att bygga en station samtidigt med det partiella dubbelspåret bedöms kosta 55 miljoner kronor under förutsättning att arbetet kan göras i nära anslutning till att dubbelspåret byggs.
Bygget beräknas kunna starta tidigast under 2020.

Brunnsbo station ingår i ett förslag som omfattar flera andra projekt längs de regionala tågbanorna. Övriga delar av förslaget ska behandlas politiskt vid senare tillfälle.