Ny tunnel nästan halvvägs

Arbetet med överdäckningen av Götaleden i centrala Göteborg går fort framåt. I november kommer halva den så kallade Gullbergstunneln vara färdig. Samtidigt rusar trafiken fram bara några meter från bygget.
– Här passerar 55 000 fordon om dygnet, säger projektledaren Marika Åkerman vid Trafikverket

Sedan maj 2015 pågår ombyggnaden av E45 Götaleden mellan Lilla Bommen och Marieholm. Projektet är en del av Västsvenska paketet och ett av alla de byggprojekt som pågår i området kring Centralen. Trafikverket sänker trafikleden sex meter och halva sträckan däckas över för att skapa den nya Gullbergstunneln. Ovanpå bygger Göteborg ny stad.

– Projektet startade redan 2009 med en förstudie. I och med att vi sänker trafikleden försvinner barriären mellan staden och vattnet, säger Jenny Röström, projektledare vid Trafikverket. Vi är det första projektet i stadsutvecklingen av Centralenområdet i Göteborg.

Byggnadsarbetare gjuter golvet i den service- och evakueringsgång som ska löpa mellan norra och södra tunnelröret.

Det är ett stort och omfattande projekt. Sträckan knyter samman nya Hisingsbron med Marieholmsförbindelsen och resultatet blir två nya planskilda mot: ”Stationsmotet” vid nuvarande Kämpegatan och ”Falumotet” där gasklockan tidigare stod. Samtidigt breddar man viadukten över Gullbergsmotet.

Gullbergstunneln blir 400 meter lång och kan liknas vid en upp- och nervänd låda med betonggjuta sidomurar och tak. Tunneln får ett rör i vardera riktningen för trafik och en service- och evakueringsgång mellan dem. Tunneltaket blir grundläggningen för de fyra huskroppar som ska placeras ovanpå.

– Vi började arbeta på den här platsen 2016. Två år senare börjar vi se hur det kommer att se ut, säger projektledaren Marika Åkerman vid Trafikverket..

Som vid all byggnation i en storstad finns det gott om utmaningar. Det är trångt, ont om plats och nära till andra projekt i området: Regionens hus, nya Hisingsbron, Västlänken och bygget av det nya kvarteret Platinan. Samtidigt som material, maskiner och människor ska in till arbetsplatsen måste trafiken på nuvarande 45an flyta på.

– Det är 55 000 fordon per dygn som passerar förbi här. Vi måste hantera det, samordning med övriga projekt, markstabiliteten och förbipasserande fordon, säger Marika Åkerman. Det ställer stora krav på oss och det blir mycket plan B, alltså tänka efter och tänka om.

Taket på det norra tunnelröret är färdigt. Trafiken på E45 kommer att ledas över här i november.

Redan om ett år kommer det norra röret att börja användas, då med dubbelriktad trafik. Därefter kan arbetet med det södra röret ta vid. Hela projektet beräknas vara klart våren 2021.  Det kommer bland annat att underlätta framkomligheten, öka trafiksäkerheten och göra Göteborg mer lättillgängligt.

Den färdiga Gullbergstunneln kommer att upplevas som en förlängning av Götatunneln, men ansluter egentligen till den nya Stadstjänarebron. Därifrån löper trafiken i ett öppet tråg fram till att Götatunneln mynning. När den utslitna Göta älvbron har rivits 2022 är det möjligt att täcka över också det öppna tråget. På sikt kan alltså Götatunneln, Stadstjänarebron och Gullbergstunneln bli som en enhetlig underjordisk trafikled.

Av Åke Lundgren

Trafikleden som blir tunnel

Vad: Ny utformning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm

Varför: Götaleden, E45, påverkas av planerna på en ny bangårds- och älvförbindelse samt framtida utformning av Marieholmsmotet.

Nuläge: Arbeten med Gullbergstunneln, Gullbergsmotet och Falutorget.

Klart: Prognos 2021

Läs mer: 

Västsvenska paketet: Ny väg förbi bygget av Gullbergstunneln, Mycket kan göras samtidigt när Götatunneln enkelriktas,

E45 Lilla Bommen – Marieholm: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E45-Lilla-Bommen-Marieholm/

Stadsutvecklingswebben:  https://stadsutveckling.goteborg.se/sv/projekt/e45/