Nya sätt att färdas i staden – Stadstriennalen på Bokmässan

Under Bokmässan som öppnar torsdag 22 september finns i år Göteborgs Stadstriennal bland utställarna. Triennalen bjuder in till samtal, debatt och diskussioner om stadsutveckling. Samt om hållbart resande i en storstad som Göteborg.\r\n\r\nPå Triennalens program finns bland annat ”Höga hus, himmel eller helvete”, ”Urban future tales” och ”Den temporära staden”.\r\n\r\nProgrampunkten klockan 16.00 på torsdagen har rubriken ”Linbanor, elbussar och självkörande fordon”.\r\n\r\nStadsarkitekt Björn Siesjö leder ett samtal om helt nya möjligheter att ta sig fram i staden i en nära framtid. Utgångspunkten för diskussionen är att Göteborg ligger mycket långt fram i utvecklingen av ny mobilitet. Frågan är hur det påverkar staden, möjligheterna inför framtiden och stadens självbild?\r\n\r\nMedverkande är Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborgs Stad, Per Bergström Jonsson, projektledare linbana trafikkontoret, Anna Nilsson Ehle, Drive me, Chalmers och Johan Nyhus (S), kommunalråd i Göteborg och ordförande trafiknämnden. Västsvenska paket innehåller som bekant satsningar som gör det lättare att ta sig fram i en växande region och ett växande Göteborg på ett hållbart sätt\r\n\r\nLinbanor, elbussar och självstyrande bilar kan vara nästa steg för att nå ett hållbart resande.\r\n- Västsvenska paketets olika delar är redan gjorda eller ligger för genomförande och planeringen för ytterligare åtgärder ligger nu långt framme , säger trafikdirektör Stefan Eglinger.\r\n\r\nHan fortsätter:\r\n- En tät och nära stad med 150 000 fler invånare och 80 000 fler arbetsplatser skapar ett kraftigt ökat antal resor och transporter. Detta kräver fler och nya hållbara mobilitetslösningar som möjliggör att ökningen framförallt sker genom kollektivtrafik, gång och cykel.\r\n\r\nStadstriennalens program återfinns på det nya temaområdet Staden i F-hallen på Bokmässan andra våning.\r\n\r\nGöteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum för diskussion om stadsutveckling. Satsningen inleddes 2015 med ett tredagarsseminarium i Frihamnen och kommer fortsätta med större arrangemang 2018 och 2021. Dessutom vid mindre event när det finns möjlighet.\r\n

Av Åke Lundgren

\r\n

Här hittar du hela programmet till Göteborgs Stadstriennal på Bokmässan

\r\n