Nytt resecentrum vid Åkareplatsen när del av Nils Ericsonterminalen rivs

Styrelsen för Västtrafik har gett klartecken för att bygga ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i Göteborg. När delar av Nils Ericsonterminalen monteras ned för att ge plats åt byggen behöver viss busstrafik flyttas till Åkareplatsen.
Byggnaden där ska stå klar i december 2017.

Centralenområdet i Göteborg är i stark utveckling med flera stora projekt. Nedsänkningen av E45, bygget av Hisingsbron och förberedande arbeten för Västlänken, projekt som alla ingår i Västsvenska paketet, har börjat. Samtidigt bygger Västra götalandsregionen Regionens Hus och Jernhusen planerar Region City.

Dessa pågående och kommande byggprojekt innebär att delar av Nils Ericsonterminalen tillfälligt kommer monteras ned.

Västlänkens Station Centralen ska byggas under den senast byggda delen av Nils Ericsson terminalen. Det innebär att den del av parkeringsgaraget som finns under terminalen rivs och att byggnaden ovanpå plockas ner tillfälligt.
Byggnaden är i huvudsak en konstruktion i glas och stål och relativt enkel att montera ner: den ska sedan monteras upp igen när bygget av stationen kommit tillräckligt långt.

Under byggtiden uppförs en tillfällig bussterminal vid Åkareplatsen som ersättning för de bussar som inte kan angöra Nils Ericssonplatsen. Den tillfälliga terminalen ersätter dels de bussgater som temporärt försvinner från Nils Ericssonplatsen samt de gater som ligger utomhus utmed Kruthusgatan och som försvinner permanent när jernhuset bygger sitt Region City.

För att kunna ge bra service till kunderna under de kommande åren bygger Västtrafik därför ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen. Det kommer bland annat innehålla vänthall, resenärsservice och personalytor.
– Vi är nöjda med lösningen vid Åkareplatsen som innebär att kunderna fortsatt får nära till Centralen och Nils Ericsonterminalen, samtidigt som det blir enkelt att byta till stadstrafiken, säger Camilla Holtet, utvecklingschef Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Bygget vid Åkareplatsen startar under hösten 2017 och beräknas stå klart före årsskiftet. Ordningsställandet av området genomförs av Göteborgs stad, men det är Västtrafik som bygger resecentrumet.
– Vårt mål är att skapa ett levande och tryggt resecentrum som är öppet stora delar av dygnet. Byggnaden får också en tydlig miljöprofil och vi kommer bland annat återanvända delar från Nils Ericsonterminalen när vi bygger det nya resecentrumet, säger Camilla Holtet.

För att utöka servicen till resenärerna vid viktiga knutpunkter i Göteborg planerar Västtrafik också att bygga nya Västtrafikbutiker vid de planerade resecentrumen i Angered och Gamlestaden.
– Det här är två stadsdelar där vi ser möjligheter att öka kollektivtrafikresandet framöver. Med moderna Västtrafikbutiker i våra resecentrum kan vi erbjuda bättre och mer personlig service, säger Camilla Holtet.
Investeringarna i nya Västtrafikbutiker uppgår till totalt 2,5 miljoner kronor per butik.

Av Åke Lundgren