Nytt trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation

Nu tar Trafikverket och Västtrafik ett steg till för att hjälpa tågresenärerna tillrätta. Tillsammans startar de ett Trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation, där resenärerna kan få hjälp öga mot öga om de undrar något om sin resa.

beskurenNär det uppstår störningar i tågtrafiken kan det vara svårt för resenärerna att veta vart de ska vända sig för att få information. Därför har Trafikverket och Västtrafik gemensamt öppnat ett Trafikinfocenter på Göteborgs centralstation. Och den 21 december så smygstartade denna service. Klockan 10.30 gled luckan ner och verksamheten startade.

Trafikinfocentret bemannas av två personer. En trafikinformatör från Trafikverket och en tågvärd från Västtågen*. Tillsammans kan de hjälpa tågresenärerna tillrätta. Särskilt när det hänt något som innebär försenade eller inställda tåg. Eller vad som gäller efter ett tidtabellskifte. Med all information på ett och samma ställe blir det enklare för resenärerna att ta beslut om sin fortsatta resa.

Personalen kan svara på allmänna frågor och hjälpa till med upplysningar om resor, men vid störningar är första prioritet att hjälpa resenärer som drabbas.
– Bra information och korrekt information om den spårburna trafiken skapar trygghet för resenären , säger Pernilla Fransson på Trafikverket. Trafikinfocentret kommer att ha en viktig funktion under åren som kommer.

Trafikinfocentret är öppet 6-22 på vardagar, 8-22 på lördagar och 8-20 på söndagar

Utöver de två personerna från Trafikverket och Västtågen, som kommer att ha sin arbetsplats i informationscentralen,  kommer tågvärdarna som resenärerna hittar på golvet i Göteborgs Central att finnas kvar.

Smygöppning tre dagar före julafton är en tidig julklapp för helgresenärerna – den formella invigningen blir den 8 januari.

Av Åke Lundgren

*Utöver Västtågen så kan fler tågoperatörer komma att ansluta sig senare. Västtågen är de regionala tåglinjer som Västtrafik har ansvar för i samarbete med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken i Västsverige. Här inkluderas även Göteborgs pendeltågslinjer. Operatör är SJ AB som driver trafiken genom dotterbolaget SJ Götalandståg AB.