P-arken på plats vid Lilla Bommen

Nu är P-arken på plats vid sin nya hemvist. Det flytande P-huset ligger nu parkerad vid Lilla Bommen, nedanför Läppstiftet och granne med Barken Viking. P-arken ska ersätta de två parkeringshus som rivs för att Hisingsbron ska kunna byggas.

Seglatsen från det gamla läget vid Skeppsbron tog en dryg timme i lugn sjö och samlade en liten skara åskådare som höll ut i snålblåsten.

Efter sjöturen gjordes P-arken fast och förankrades. Därefter ska ramper för bilar och gående göras färdiga. Första maj är den flytande parkeringsplatsen klar att tas i bruk i det nya läget.
P-arken gör då tjänst istället för de två P-hus som förvinner vid Lilla Bommen då Hisingsbron byggs.

Vid Skeppsbron ska Parkeringsbolaget bygga en ny parkeringsanläggning och då hade P-arken behövt flyttas hursomhelst.
Den nya anläggningen får 700 parkeringsplatser i två plan som löper 300 meter längsmed kajen vid Skeppsbron. Det är en investering på 628 miljoner kronor.

Parkeringsanläggning är placerad under mark och skapar på så sätt byggbara ytor som kan användas till bostäder, verksamheter och grönområden. Anläggningen blir en integrerad del av stadsmiljön vid Skeppsbron och flyttar ut kajen mellan 15 och 40 meter i älven.

Enligt planerna börjar Parkeringsbolaget bygga en nedfart i norra delen av området i mitten av 2017. 2018 börjar själva anläggningen att byggas den kommer att vara klar 2021.

 

Av Åke Lundgren