Så påverkar bygget av Västlänken Ditt område

Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel. Rakt under centrala Göteborg. Det skall också byggas tre underjordiska stationer och många kommer naturligtvis att märka av detta stora bygge.
Nu finns detaljerad information om hur bygget skall gå till i de olika deletapperna. Är du direkt berörd kommer du dessutom löpande få information hem i brevlådan.

karta_entreprenader_vastlankenTrafikverkets webb finns nu information om bygget av Västlänken uppdelad på de olika etapperna; Centralen, Kvarnberget, Haga och Korsvägen.
Här kan du läsa hur tunneln skall gå, vilka delar som ska byggas i vilken ordning och hur tidplanen för de olika momenten ser ut.

Du kan också läsa om hur trafiken kommer att ledas under byggtiden i ditt närområde och vilka vägar byggtrafiken kommer att ta. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med att planeringen går framåt.

Den som bor eller har verksamhet som direkt berörs av bygget kommer dessutom att få information hem i brevlådan. Många av er har nog redan fått första numret av Projektaktuellt för just ditt område.
– Ju närmare byggstarten vi kommer, desto mer kan vi berätta i detalj om vad som händer och när i ditt närområde. Nu utökar vi informationen från oss med detta nyhetsbrev, som kommer att skickas ut med jämna mellanrum, till dig som bor eller verkar längs deletappen, säger Magnus Eriksson, Trafikverket, Västlänkens delprojektledare för Korsvägen.