Sörredsmotet på Hisingen börjar ta form

På Hisingen byggs nu sakta men säkert en vägkorsning med trafikljus om till en planskild, säker och modern trafikplats – Sörredsmotet.
Arbetena ska pågå i två år och när allt är klart blir det en bättre lösning för alla trafikanter, inte minst för Volvo Cars 15 000 anställda.

Västsvenska paketet innehåller allt från megaprojekt som tunnlar och broar till enkla smärre projekt som förlängda perronger och smärre trimningsåtgärder. Och en del lite större projekt som har stor betydelse för dem det berör och skapar möjligheter för utveckling.
Ett nytt planskilt Sörredsmot på väg 155 mellan centrala Göteborg och Torslanda är ett sådant.
Sandra och Johan– Jag är glad över att vi fick med Sörredsmotet i det Västsvenska paketet, säjer Johan Nyhus, kommunalråd i Göteborg med ansvar för trafik och infrastrukturfrågor, vid ett besök på arbetsplatsen i Sörred.

– Det är ett viktigt projekt som betyder mycket för Volvo, och andra industrier här. Det betyder mycket för alla människor som arbetar, bor och verkar på Hisingen och som använder väg 155. Och jag är glad för att vi nu är i full produktion med projektet.

Målet med projektet är en planskild lösning i Sörred. Det innebär nyttor för industrier som Volvo, hamnen, flödet på väg 155, kollektivtrafiken och för alla de som går eller cyklar.
– Det har varit svårt att möta alla krav och hitta en lösning på en trafikplats som tillgodoser alla behov, säger projektledaren Sandra Larsson vid Trafikverket. Men nu har vi en bra lösning och är igång med arbetet. Det blir en bättre trafikförsörjning för alla.

Men ett infrastrukturbygge som är en ombyggnad av en befintlig trafiklösning är inte helt enkel.
– Att vi har problem under resans gång ingår i jobbet, säger Sandra Larsson. Det mesta är möjligt att lösa med rimlig hantering och rimlig tidsåtgång. Men utöver att vi bygger har vi dessutom trafik under byggtiden.

Där är dialogen med omvärlden, exempelvis Volvo viktig. Karl-Johan Runnberg är ansvarig för samhällskontakter på Volvo Cars.
– Det är ofrånkomligt att det blir störningar, säger han. Vi sysselsätter 15 000 personer. När ett skift slutar och 4-5000 människor samtidigt ska hem blir det självklart köer i byggtid. Det är givetvis frustrerande för vår personal, men nu blir det ju bättre när det blir färdigt. Dialogen med Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg Stad är bra, och överlag går det bra givet förutsättningarna.

Han fortsätter:
– Grundproblemet är att korsningen är underdimensionerad och det är ju det jobbet syftar till att lösa.

Projektet är i full produktion, vilket lätt avslöjas när sprängsalvorna detonerar vid jämna mellanrum. Alla ledningsomläggningar är klara så att projektet har fritt fram att bygga. Den nya gång- och cykelbanan förbi det nya motet är klar. Snart ska gräset sås vid vägrenarna

hetvattenledning å gropNästa utmaning är att lägga ner den hetvattenledning som nu går i luften över korsningen under vägen. Just nu byggs en kulvert i två etapper.

Hetvattenledningen innehåller spillvatten från Preemraff som används för att värma upp Volvos lackverkstad.
Vart femte år gör raffinaderiet ett servicestopp, vilket sker i oktober i år.
Innan dess måste alltså den nya kulverten vara färdigbyggd under vägen och då har projektet tre veckor på sig att lägga om ledningen.

2019 ska allt vara klart. En mötesfri korsning utan trafiksignaler, två nya motorvägshållplatser och en ny gång- och cykelbana, åtgärder som dessutom ger ett smidigare trafikflöde på väg 155.

Av Åke Lundgren

Läs mer om arbetet med Sörredsmotet hos Trafikverket

klart