Sverigeförhandlingen vill låna till nya höghastighetsbanor

Sverigeförhandlingen är nu klar med sitt slutbetänkande och vill att de nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö byggs snabbt, med lånade pengar för tåg som kör i 320 km per timme och att de nya stambanorna reserveras för höghastighetståg och snabba regionala tåg.

Sverigeförhandlingens särskilda utredare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har sedan 2014 haft regeringens uppdrag att lämna förslag på en strategi för utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt principer för finansiering.
I uppdraget ingick även att göra överenskommelser med berörda kommuner, landsting och regioner kring åtgärder som leder till ett ökat bostadsbyggande i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Slutbetänkandet är nu klart och överlämnades till infrastrukturminister Thomas Eneroth under i Rosenbad onsdagen 20 december.
Det presenterades först av Catharina Håkansson Boman, en av utredarna.

Förslaget är nya stambanor mellan Stockholm – Göteborg, och Stockholm – Malmö, båda via Jönköping, för höghastighetståg som kör i 320 km per timme. Resan skulle då ta två timmar mellan Stockholm och Göteborg.

Anläggningen ska vara klar 2035. Enligt utredarna måste man bygga snabbt för det är först när utbygganden är helt klar som nyttan uppstår.
Sverigeförhandling hänvisar till den kostnad som Trafikverket räknat fram och den är 230 Mrd kr. Utredarna föreslår att bygget sker i en egen projektorganisation i Trafikverket eller i ett för ändamålet bildat statligt bolag.

Sverigeförhandlingen föreslår lånefinansiering – att regeringen lånar upp pengar från Riksgälden – och framhåller att med traditionell finansiering är de nya stambanorna inte färdigbyggda förrän 2095.
De nya stambanorna ska reserveras för höghastighetståg och snabba regionala tåg.

Infrastrukturministern konstaterade när han tog emot slutbetänkandet att regeringen nu har två gedigna underlag att gå vidare med i arbetet att med att utveckla och rusta upp Sveriges infrastruktur: Dels Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 2029 som nu är ute på remiss med och dels Sverigeförhandlingens slutbetänkande om nya stambanor i södra Sverige.

Av Åke Lundgren

Här kan du läsa mer om Sverigeförhandlingens slutrapport