Trafiken leds om förbi Sörredsmotet

Bygget av en ny planskild korsning vid Sörredsmotet på väg 155 har nu kommit så långt att det är dags för en första trafikomläggning. Med start 17-19 juli kommer trafiken att ledas om i två körfält förbi arbetena. Denna omläggning kommer att pågå till oktober och påverkar egentligen inte trafiken särskilt mycket. Hastigheten förblir 70 km/h.

hetvattenledning å gropDen här första omledningen görs i första hand för att man skall arbeta med den hetvattenledning som idag går över väg 155.
Den skall i framtiden istället gå under vägen. Hetvattenledningen innehåller spillvatten från Preemraff som används för att värma upp Volvos lackverkstad.
Vart femte år gör raffinaderiet ett servicestopp, vilket sker i oktober i år. Innan dess måste alltså den nya kulverten vara färdigbyggd under vägen och då har projektet tre veckor på sig att lägga om ledningen.

Samtidigt kommer en del förberedande arbeten inför den planskilda korsningen att göras.
Under vecka 32 kommer det att sprängas vid sidan av vägen. Den stängs då av i max tio minuter och dessa arbeten görs mellan kl 10 och 14 på dagen.

Målet med projektet är alltså en planskild lösning i Sörred. Det innebär nyttor för industrier som Volvo, hamnen, flödet på väg 155, kollektivtrafiken och för alla de som går eller cyklar.
– Det har varit svårt att möta alla krav och hitta en lösning på en trafikplats som tillgodoser alla behov, säger projektledaren Sandra Larsson vid Trafikverket. Men nu har vi en bra lösning och är igång med arbetet. Det blir en bättre trafikförsörjning för alla.

Hela bygget skall vara färdigt 2019.

karta-omledning-sörred-170703

Planerad tidplan över omledningarna vid Sörredsmotet

Omledning 1. 17-19 juli 2017 till oktober 2017
Omledning 2. oktober 2017 till och med juli 2019
Omledning 3. augusti 2018 – till bygget är klart 2019
Omledning 2 omfattar stängning av den befintliga
Sörredskorsningen. Korsningen flyttas västerut och
hamnar cirka 100 meter från den ursprungliga korsningen.
Omledning 3 innebär att trafiken leds in på ny körsträcka
på nya väg 155. Denna omledning planeras ske i augusti
2018.

 Läs mer om arbetet vid Sörredsmotet hos Trafikverket