Trafiken tar nya vägar i centrala Göteborg


Den 1 februari genomförs en stor trafikomläggning i Centralenområdet. Det blir betydande förändringar för de bilister, cyklister och gående som rör sig i området.

Just nu pågår flera stora byggprojekt mitt i centrala Göteborg. Den nya Gullbergstunneln byggs, en ny Hisingsbro byggs och Västlänkens förberedande arbeten pågår. Projekt som finansieras helt eller delvis av Västsvenska paketet. Dessutom bygger Västragötalandsregionen Regionens hus i samma område.

Så många stora byggprojekt på en liten yta i en storstad kräver att projekten samarbetar. Det innebär också självklart påverkan på gator och vägar i området och nu genomförs en omfattande trafikomläggning.
Avfarten mellan E45 och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten stängs och Stadstjänarebron ska rivas. Det innebär att trafiken i området får ta sig fram på nya sätt.

Sväng vid Falutorget

Eftersom rampen mellan E45 Västerut och Stadstjänaregatan försvinner betyder det att trafikanterna på E45 som ska till centrala staden måste svänga av vid Falutorget och inte köra fram till Lilla Bommen.
Ska man till Centralen eller Nordstan ska man svänga vänster vid Falutorget, säger Per Eriksson, Senior Projektledare för nedsänkningen av E45:an, nya Gullbergstunneln. Nästa möjlighet att svänga av från E45 är först vid Järntorget då man kommer ut ur Götatunneln. Har man ärende till Gullbergsstrand eller Lilla Bommen svänger man höger vid Falutorget, men det är ingen lämplig väg till Centralenområdet.
Efter vänstersvängen vid Falutorget leds trafiken via den nya dubbelriktade lokalgatan till Centralstationen och vidare mot Nordstan. Den som ska till Lilla Bommen eller Gullbergsstrand tar till höger vid Falutorget in på Gullbergs Strandgata.

Bron rivs

Stadstjänarebron stängs för att rivas. Den ska ge plats för nya Hisingsbron. Det betyder att anslutningen mellan Lilla Bommen/Gullbergsstrand och Centralstationen ersätts av de svängda broarna som finns strax väster om Stadstjänarebron samt Norra och Södra Sjöfarten.

Påfart försvinner

Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan stängs för trafik som kommer från öster. Det betyder att man inte längre kan köra från rondellen vid Centralen upp på bron och över till Hisingen.

Nya cykelvägar

Gående mellan Lilla Bommen/Gullbergsstrand och Centralstationen kommer att använda den svängda bron strax väster om Stadstjänarebron. Cyklister från väster eller söder hänvisas till ett cykelstråk runt Lilla Bommen. Cyklister från öster hänivsas till plankorsningen vid Falutorget.

Du kan bidra

De enskilda trafikanterna kan göra mycket själva för att underlätta för sig själv och andra. Kör gärna vid en annan tidpunkt än i rusningstid, var ute i god tid och kör försiktigt. Tänk på att vägen är vår arbetsplats, säger Per Eriksson. Välj kanske en annan väg eller varför inte ett annat färdsätt. Ta bussen eller samåk med en kollega eller granne.
Till sist ett tips:
– Om du ska ha släktingar och vänner på besök så ta inte den egna bilen för att hämta dem vid Centralen, säger Per Eriksson. Tag kollektiva färdmedel dit, möt dem och åk sedan gemensamt med kollektivtrafiken hem.

Av Åke Lundgren

Mer information om projekten runt Centralenområdet:
E45 Lilla Bommen – Marieholm

Västlänken

Hisingsbron

karta e45omläggning 1feb