Trafikplats Marieholm är klar – kan bli Årets bygge 2018

Trafikplats Marieholm – alltså vägbroarna mellan Röde orm och den blivande Marieholmstunneln – är helt klar. Projektet är dessutom nominerat av Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin till titeln Årets bygge 2018.

Trafikplats Marieholm som är byggd i tre plan färdigställdes i somras och slutbesiktigades den 30 november 2017. Den började byggas 2014.

Det handlar om en viadukt för vägtrafik i tre plan som kopplar samman Partihallsförbindelsen, E45 och längre fram även den kommande Marieholmstunneln där trafikplats Marieholm sys ihop med tunnelmynningen.
– Vi har lyft upp delar av E45 på en ny bro som går under ”röde orm”, Partihallsförbindelsen inofficiella namn i Göteborg. Bron gör det möjligt att i framtiden köra ner i Marieholmstunneln, säger Pontus Hjort, projektledare för trafikplatser i Marieholmsförbindelsen.

Trafikplatsen är byggd i tre nivåer där den översta nivån, Partihallsbron, var byggd innan projektet startade.
– Arbetet med trafikplatsen har varit komplext eftersom trafikplatsen byggs i storstad, genom Natura 2000-området Säveån och på hundra meter lera. Men vi har legat före tidplanen. I praktiken har projektet varit klart före sommaren 2017, sex månader före ursprungligt planerad slutbesiktning, säger Pontus Hjort.

Projekt Trafikplats Marieholm är nominerat till Årets Bygge 2018, en prestigefylld tävling som lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar ur ett antal kriterier i projekt som färdigställs under året. 20 projekt är nominerade till priset Årets Bygge 2018.

bro fr sidanMarieholmprojektet innefattar förutom Trafikplats Marieholm och den färdiga Södra Marieholmsbron även Marieholmstunneln samt Trafikplats Tingstad på Hisingssidan.

Marieholmstunneln  och de två trafikplatserna vid älvstränderna  är en del av Västsvenska paketet.

Vid Trafikplats Tingstad pågår arbetet för fullt. Rivningen av Tingstadbron har börjat och kommer att pågå under tre veckors tid.
Rivningen sker för att ge plats åt en ny bredare bro. Den nya Tingstadbron ska anpassas till de nya anslutningarna till Marieholmstunneln, som står klar 2020.

Av Åke Lundgren