Utredning förordar trängselskatt i Marieholmstunneln

Trängselskatt bör införas i Marieholmstunneln när den öppnas för trafik hösten 2020. Det menar den utredning som genomförts på uppdrag av Västsvenska paketets ledningsgrupp. Nu är det upp till riksdagen att besluta om det verkligen blir så.\r\n\r\nUtredningen, som blev klar i veckan, har landat i att trängselskatt i tunneln stämmer bättre överens med skattens övergripande mål, än alternativet att inte ta ut någon skatt.\r\n\r\n- Trängselskattens mål är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till intäkter till Västsvenska paketet. Vår utredning visar att trängselskatt i Marieholmstunneln bidrar till alla tre målen, säger Viktor Hultgren, trafikanalytiker, Trafikverket Region Väst och den som lett utredningen.\r\n\r\nDen enskilt viktigaste skillnaden mellan de två alternativen är, enligt utredarna, att trafiken på E6 mellan Göteborg och Kungälv skulle öka utan trängselskatt i tunneln. E6 norr om älven är redan hårt belastad i rusningstrafik. Det kommande undantaget för trängselskatt i Backa kommer även det att innebära ytterligare trafik på sträckan. Om trängselskatt införs i tunneln skulle trafikökningen på E6 dämpas, och restiderna kortas.\r\n\r\n- En ny biltunnel betyder per automatik mer trafik, men med trängselskatt i tunneln bedöms de negativa effekterna av trafikökningen bli mindre, jämfört med om vi inte har trängselskatt i tunneln, säger Viktor Hultgren.\r\n\r\nÄven miljön vinner på att belägga tunneln med trängselskatt, enligt utredningen. Utsläppen bedöms bli mindre och fler resor bedöms genomföras med kollektivtrafik – jämfört med om tunneln inte skattebeläggs.\r\n\r\nEftersom trängselskatten är en lag är det nu upp till regeringen att formulera ett förslag som sedan riksdagen har att ta ställning till. Någon tidsplan för detta går inte att ge idag.\r\n

Av Sara Hellman

\r\n\r\n

Fakta

\r\n

\r\n \r\n\r\nLäs hela utredningen här\r\n\r\nLäs arbetsgruppens rekommendation här\r\n\r\n \r\n

Uppdatering:

\r\nUtredningens beslut att förorda Trängselskatt väckte en del frågor, framförallt i sociala medier. Här försöker vi besvara de vanligaste frågorna lite mer ingående.\r\n\r\nVarför gasa genom att bygga en ny vägtunnel och samtidigt bromsa med trängselskatt i Marieholmstunneln?\r\n\r\nMarieholmstunneln innebär att Tingstadstunneln avlastas och att sårbarheten i vägsystemet minskar. Trafiken förbi älven beräknas öka ungefär lika mycket med eller utan trängselskatt.\r\nDen stora skillnaden är att det blir ännu trängre än idag på E6 mellan Göteborg och Kungälv om man inte inför trängselskatt i Marieholmstunneln. E6 norr är redan tungt belastad och utan trängselskatt i Marieholmstunneln beräknas trafikökningen där bli mellan 12 och 16 procent. Med trängselskatt blir motsvarande ökning 3-6 procent.\r\nViss trafik från E45 kommer att flytta över till Marieholmstunneln, men med trängselskatt blir den förflyttningen mindre.\r\n\r\nÄven om Marieholmstunneln beläggs med trängselskatt kommer den att bidra till minskad sårbarhet i vägsystemet.\r\n\r\n \r\n\r\nVägtrafiken kommer att öka. Varför byggs tunneln överhuvud taget?\r\n\r\nFlera mål och satsningar inom Västsvenska paketet går ut på att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig. Men det är också viktigt att stärka vägtrafiksystemet i Göteborg.\r\n\r\nPassagerna förbi älven är särskilt sårbara och parterna i Västsvenska paketet är överens om att Marieholmstunneln behövs. Bland annat underlättar den för trafikanterna när Trafikverket behöver stänga delar av Älvsborgsbron eller Tingstadstunneln. De är gamla och det är nödvändigt med stora underhållsarbeten för att de ska hålla för framtiden.\r\n\r\n \r\n\r\n