Västlänken: Mindre lera och färre transporter än beräknat

När tågtunneln Västlänken byggs under Göteborg uppstår ett överskott av berg, lera och jord, som till stor del måste transporteras bort. Men överskottet visar sig nu bli mindre än vad projektet tidigare räknat med.

Nu visar nya beräkningar som presenteras i en ny TRV-rapport om masshantering och transporter att överskottsmassorna av jord, lera och berg från bygget av Västlänken blir drygt 20 procent lägre än de ursprungliga beräkningarna.

Mindre massor innebär också färre transporter med tung trafik under byggtiden. Jämfört med de beräkningar som presenterades i järnvägsplanen 2014, behöver cirka 25 procent mindre ler- och jordmassor grävas ut och cirka 15 procent mindre bergmassor sprängas bort. Det innebär drygt 210 000 färre transporter tur och retur med lastbil än vad man tidigare uppskattade.

Det ligger år av förfiningar och optimeringsarbete bakom de nya beräkningarna.
– Med fördjupad kunskap och mer detaljkännedom blir beräkningarna mer exakta, säger Mira Andersson Ovuka som är miljöansvarig på Trafikverket för Västlänken. Under hela projektets gång kommer vi att arbeta med optimering för öka effektiviteten och för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

En del av schaktmassorna kan används direkt på plats, exempelvis för återfyllning Det som inte används på plats handhas på olika sätt beroende på vad det är för typ av material.

De kommande bergmassorna är en råvara för anläggningsbranschen. Bergmassorna från Västlänken såldes redan förra året. Det är Peab (förre detta Jehanders i Kållered), NCC och Skanska som tar hand om dessa. De tre kontrakten blev klara i augusti 2016.

De jord- och lermassor som är förorenade går till destruktion av företag som är specialister på denna verksamhet- Även dessa avtal är klara.

För de oförorenade överskottsmassorna pågår ett arbete med att hitta lämpliga placeringar och ett antal avtal är redan tecknade.
– Vi har inlett diskussioner med Göteborgs Stad om att använda en betydande del av de oförorenade överskottsmassorna för att stabilisera området vid Frihamnen inför bostadsbyggandet där, fortsätter Mira Andersson Ovuka. Det finns även flera andra möjliga användningsområden.

Rapporten är Trafikverkets slutredovisning av ett av de villkor som regeringen gett för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet.
Det är också en del av det material som idag lämnats in till Mark- och Miljödomstolen inför den förhandling om miljödom som sker i oktober i år.

Av Åke Lundgren

Läs hela rapporten: Plan enligt tillåtligheten, villkor 2 – Masshantering och transporter

 

FAKTA VÄSTLÄNKEN

 Vad: En järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
 Varför: Underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Skapar plats för fler tåg. Minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg.
 Nuläge: Projektering och förberedelser inför byggskedet.
 Byggstart: 2018
 Trafikstart: 2026
 Kostnad: 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå)