Framtidsdagen 2017 – En promenad i det nya Göteborg

Framtidsdagen 2017 erbjuder svar på frågorna om vad som händer där det grävs, pålas och byggs i centrala Göteborg. Under dagen har alla som vill möjlighet att prata med experterna vid flera av de stora byggprojekten i staden.
Det finns även möjlighet att komma in på en av de största byggarbetsplatserna och på nära håll studera hur Marieholmstunneln byggs. – Vi är stolta och glada över att få visa upp vår arbetsplats och vårt projekt för göteborgarna och alla andra intresserade, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen.

16 september 2017 arrangerar Västsvenska paketet tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket Framtidsdagen, något som enklast kan beskrivas som en promenad för hela familjen längs Göta älv där det finns möjlighet att träffa flera av dem som planerar och bygger i centrala Göteborg.

Promenadstråket går från Älvrummet vidare förbi Hisingsbron och arbetena med att sänka ner Götaleden, vidare utmed med Göta Älv. Utmed sträckan finns bemannade stationer där man kan få information om och ställa frågor om Hisingsbron, Gullbergstunneln, Västlänken, Älvstaden och Marieholmstunneln.

Tanken med dagen är att ge en bild av hur det Göteborg som nu planeras och byggs kan komma att se ut i framtiden. Och av vad som händer just nu.

I Marieholm är tunnelbyggets arbetsplats öppen för intresserade besökare mellan 11.00 och 14.00. Denna dag finns alltså den unika möjligheten för allmänheten att studera bygget av Marieholmstunneln på nära håll.

Den nya tunneln under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad byggs som en sänktunnel, en teknik som är både beprövad och ovanlig. En enda sådan tunnel färdigställs per år i världen.
– Vanligtvis är en byggarbetsplats som vår ett stängt område och det av säkerhetsskäl. Därför är det extra roligt att få den här chansen visa upp en så här stor och avancerad arbetsplats för Göteborgarna, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen vid Trafikverket.

Marieholmstunneln är en knappt femhundra meter lång vägtunnel med tre körfält i var riktning under Göta Älv som ska avlasta Tingstadstunneln när den står klar 2020.

Det första av tre tunnelement är klart och ligger och flyter i älven. Den andra är under produktion. Du kommer att kunna gå igenom området och få svar på dina frågor om bygget.
– Nere i torrdockan pågår arbetet med att gjuta det andra betongelementet, säger Stein Kleiven. Dessutom har vi flera experter på plats och det är en unik chans att verkligen se vad som händer. Vi har också ett tält där vi visar ett urval av bilder från bygget av de första delarna av Marieholmstförbindelsen och flera filmer.

Arrangemanget pågår mellan 10.00 och 14.00. För den som har svårt att promenera går det bussar mellan Älvrummet och Marieholm med start 11.00.

Man kan också välja att gå promenaden med guide, turen startar kl 10.30 vid Älvrummet.

 

För ytterligare information kontakta:

Susanne Gebauer, Marieholmsförbindelsen, Trafikverket Epost: susanne.gebauer@trafikverket.se

Susanna Lauritzen, Göteborg Stad, Telefon: 031 – 368 00 15, 072 855 37 85 Epost: susanna.lauritzen@stadshuset.goteborg.se

Åke Lundgren Västsvenska paketet Telefon: 010 – 123 12 92, 070-724 51 42 Epost: ake.a.lundgren@trafikverket.se

 

Läs mer om västsvenska paketet på: http://www.vastsvenskapaketet.se/

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Vastsvpaket/

Följ oss på Twitter: @Vastsvpaket