Nu försvinner E45:an under jord

De sänker en väg. Och bygger en tunnel. – Vi är med och bygger grunden för en ny stadsdel, säger Per Eriksson på Trafikverket. Det är mycket inspirerande. Ovanpå taket till nya Gullbergstunneln kan staden bygga hus.

Grävskoporna är på plats vid Götaleden. Lastbil efter lastbil lastade med uppgrävda överskottsmassor lämnar arbetsområdet. Snart – i månadsskiftet november/december – kommer fyra pålkranar att vara på plats.

Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20161025. Trafikverket bygger om väg E45 Lilla Bommen-Marieholm innebär en nedsänkning av E45 och överdäckning inne i centrala Göteborg. Porträtt medarbetare på platskontoret.– Vi har börjat med schakterna, säger Per Eriksson projektledare vid Trafikverket för E45 Lilla Bommen-Marieholm. Vi gräver ner till sex meters djup. Vägen ligger idag på nivån plus 1,5 meter och ska ner till minus 3,5. Vi gräver en extra meter ner för att bygga överbyggnaden till vägen.

De första tre meterna består mest av fyllnadsmaterial. Allt med tillräckligt god teknisk kvalitet lagras tillfälligt för att återanvändas. Tre meter ner kommer Göteborgsleran, den glaciala leran som legat där sedan istiden. Den körs bort och deponeras.

– Det går bra. De förberedande arbetena som Veidekke svarar för är nästan klara, säger Per Eriksson. De kommer att jobba lite till med det, fram till jul, vilket innebär att störningarna på lokalgatorna i Gullbergs Strand minskar efter årsskiftet.

Huvudentreprenören PEAB får nu successivt tillgång till sitt arbetsområde och dom har kommit igång med sina delar av projektet. Uppdraget är att sänka Europaväg 45 mellan Lilla Bommen och Falutorget. Halva sträckan läggs i tunnel, den nya Gullbergstunneln. Vidare byggs två nya trafikmot, Stationsmotet och Falutorgsmotet. Dessutom ska en av broarna i Gullbergsmotet breddas. Projektet är en del av Västsvenska paketet. Tunneltaket hamnar i närheten av den nu befintliga marknivån. Ovanpå tunneltaket planerar Göteborg Stad att bygga hus och på så sätt nå vattnet. En ny stadsdel, Gullbergsvass kan ta form.

– Den del av vägen som inte kommer att ligga i Gullbergstunneln förses med stödmurar, säger Per Eriksson. De byggs på ett sådant sätt att de inte är i vägen när man i ett senare skede ska bygga så att även denna del av vägen däckas över och blir en tunnel. På så sätt har vi förberett för nästa steg i stadsutvecklingen. Det kommer att ta några år att genomföra projektet. Sommaren 2021 planeras allt vara klart. Under tiden kommer trafiken att ledas om i två etapper. Redan nu kommer mycket frågor från allmänheten och framför allt från alla de företag som bedriver verksamhet vid Gullbergsvass.

– Det kommer många samtal, säger Per Eriksson. Vi nådde inte alltid fram med informationen om de förberedande arbetena, men nu är de mycket aktiva och söker information. Företagen här är professionellt intresserade och kommer med kloka synpunkter. De är självklart bekymrade för P-platser.

Projektet omsluter cirka två miljarder kronor och är en förutsättning för bygget av nya Hisingsbron. Västsvenska paketet bidrar med 2 000 miljoner kronor till Hisingsbron och E45:an.

Av Åke Lundgren

Se filmen om hur bygget går till

Därför ska Götaleden byggas om:

Detta ska göras:

Så här ser tidsplanen ut:

De förberedande arbetena startades i maj 2015 och är klara vid årsskiftet 2016/2017. Projektet är indelat i tre huvudsakliga delar:
Skede 1: Byggandet av Gullbergstunneln och Stationsmotet, hösten 2016 – hösten 2019
Skede 2: Byggandet av Falutorgsmotet, hösten 2019 – sommaren 2021
Breddande av bron i Gullbergsmotet, Start sommaren 2018

Trafikomläggningar för tillfällig trafik kommer att göras i huvudsak i två etapper.

Skede ett – Trafiken leds söder om arbetsområdet från Regionens hus fram till Falutorget. Hösten 2016 till hösten 2019
Skede Två – Trafiken leds söder om arbetsområdet från strax söder om Trollhättegatan förbi Falutorget fram till Gullbergsmotet. Hösten 2019 – sommaren 2021

Som trafikant kan du hjälpa till

Som företagare kan du hjälpa till

Mer information hittar Du på projektets hemsida

Eller varför inte prenumerera på projektets nyhetsbrev – anmäl Dig här.