Framkomlighet

Göteborg håller på att utvecklas i snabb takt och förändringarna kommer pågå en längre tid. Utöver projekten i Västsvenska paketet pågår även andra byggnationer centralt i Göteborg. När vi bygger mycket i samma område behöver vi planera för hur vi tar oss fram under byggtiden.

För att minimera trafikstörningarna under byggtiden sker ett kontinuerligt arbete med att samordna alla projekt. Utgångspunkten är att skapa bra framkomlighet för alla trafikslag men med prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik. Det ska vara enkelt och trafiksäkert att ta sig fram även under byggtiden.

Många temporära lösningar kommer att vara nödvändiga, till exempel tillfälliga gång- och cykelstråk.

Mer information:

Information från trafiken.nu
Information från För liv och rörelse
Information från Göteborgs Stad