Gamlestaden

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi i dag kallar Göteborg. Från att vara en stadsdel som präglats av industri och arbetarbostäder blir det nu en del av en grön och nära storstad. Under åren framöver kommer Gamlestaden att få en ny framtoning.

Paketet bidrar till en helt ny infrastruktur i och kring Gamlestaden. Det nya resecentrumet blir en viktig knutpunkt för lokal och regional trafik och en viktig del i stadsutvecklingen i området.

De miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder som kommer att göras är bland annat nya hållplatser, breddning av körfält, bullerskydd, rondeller och nya gång- och cykelbanor.

Mer information:
Information från Göteborgs Stad om Gamlestaden
Information från Västtrafik om Gamlestaden
https://www.youtube.com/watch?v=4K6YiKXAZXo&feature=youtu.be
Visionsbild: Arkitektbyrån Design