Mer och bättre kollektivtrafik

Målet är att antalet resor med kollektivtrafik ska ha fördubblats till 2025 från 2006 års resande. Satsningarna i Västsvenska paketet ger möjligheter till tätare turer, nya knutpunkter, fler busskörfält, längre perronger och nya system för trafikinformation.

För att skapa bättre framkomlighet byggs cirka 60 kilometer nya busskörfält längs infartslederna och i Göteborgs centrum. Pendelparkeringar byggs för att ge plats för ytterligare 2 000 cyklar och lika många bilar. På pendelstationerna förlängs perrongerna så att det blir möjligt att använda längre tåg.

När tågtunneln under Göteborg är klar blir det nya knutpunkter i Göteborg vid Centralen, Korsvägen och Haga som avlastar Drottningtorget och Brunnsparken och gör centrum mindre sårbart för trafikstörningar. På de nya knutpunkterna kommer pendlare från hela Västsverige att smidigt kunna byta mellan tåg, spårvagn och buss.

Möjligheterna till tätare turer i kollektivtrafiken förstärks och trafikinformationen blir bättre. Nya gång- och cykelbanor anläggs för att göra det lättare att ta sig fram till fots och med cykel.

Mer information: Information från Västtrafik om pendelparkeringar