Smidigare trafikflöden

För att trafiken ska flyta smidigare i framtiden förbättras och byggs stora delar av vägnätet ut. Det blir extra körfält och nya trafikplatser på flera av de större vägarna i och runt Göteborg.

Hisingsleden är ett exempel där flera olika projekt är på gång. Vid Vädermotet, Björlandavägen och Tuvevägen passerar mycket gods- och persontrafik och här görs flera förbättringar för att trafiken ska flyta bättre. Väg 155 vid Volvo Torslanda/Sörred byggs ut till motortrafikled.

Centrala Göteborg

Ombyggnaden i centrala Göteborg av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm anpassar leden till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, utvecklingen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Det innebär bland annat att delar av E45 sänks ner under mark så att det kan byggas på marken ovanför. Två nya trafikmot ska också byggas.

Lundbyleden – en del av framtidens Göteborg

Ombyggnaden av Lundbyleden och Bohusbanan vid Brunnsbo utvecklar både trafikkapaciteten och stadsmiljön kring Brunnsbo och Backaplan. En ny trafikplats, Kvillemotet, byggs och ersätter Brunnsbomotet som stängs. Trafikströmmarna flyttas för att koppla samman området med den nya Marieholmstunneln.

Mer information:

Information från Trafikverket om Hisingsleden
Information från Trafikverket om väg 155
Information från Trafikverket om Lilla Bommen/Marieholm
Information från Trafikverket om Lundbyleden